Butikskassa - byte till vara med annat pris

Följ

När en kund i butik vill byta till en vara med annat pris men inte vill ligga ute med pengar på sitt kort i väntan på att återbetalningen går igenom kan man göra enligt nedan beroende på om varan kunden vill byta till har ett högre eller lägre pris.

 

Byte till vara med lägre pris

I vårt exempel har inbytesvaran priset 599 och den nya varan 499.

 

Först genomför ni en utbetalning kontant på den summa som motsvarar den nya varans pris, i vårt exempel 499.

          Byte_till_billigare_vara_1.png


Då kommer kassan registrera att köpet är delvis genomfört och ni kan välja en ny betalmetod för den resterande betalningen.

          Byte_till_billigare_vara_2.pngDärefter genomför ni en betalning på den mellanskillnad kunden ska ha tillbaka vilket bör matcha återstående belopp, i vårt exempel 100.

          Byte_till_billigare_vara_3.pngSlutligen genomför ni ett köp kontant på den nya varans belopp, i vårt exempel 499

          Byte_till_billigare_vara_4.pngDärmed är bytet slutfört, kunden har fått mellanskillnaden återbetald på sitt kort och den övriga delen av återköpet kvittas mot köpet av den nya varan.
Byte till vara med höge pris

I vårt exempel har inbytesvaran priset 499 och den nya varan 599.

 

Först genomför ni ett återköp på inbytesvaran kontant i sin helhet, i vårt exempel 499

          Byte_till_dyrare_vara_1.pngDärefter gör ni ett nytt köp kontant på den nya varan och väljer att betala det belopp som precis återköpts, i vårt exempel 499

          Byte_till_dyrare_vara_2.pngPrecis som i vårt första exempel så kommer Specter POS registrera att köpet är delvis genomfört och ni kan nu välja en ny betalmetod för det återstående beloppet.

          Byte_till_dyrare_vara_3.pngDärefter slutför ni köpet med önskad betalmetod. Det återstående beloppet föreslås per automatik.

          Byte_till_dyrare_vara_4.png


Därmed är bytet genomfört, det kontanta återköpet har kvittats mot den kontanta delen på köpet av den nya varan och kunden har erlagt mellanskillnaden med önskat betalsätt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer