Versionsmeddelande 2022-06-08

Följ

 

Bokföring

 

Direktbokföring - Guide för att aktivera på önskat datum

Merparten av Specters kunder som använder Bokföringsfunktionen erbjuds nu att själva bestämma datum för aktivering av Direktbokföring. Guiden för att sätta ett startdatum för Direktbokföring finns under Bokföring i vänstermenyn. I guiden finns även länkar till mer information, hjälptexter och filmer.

Med direktbokföring skapas separata verifikat helt automatiskt i Specter för affärshändelser som t.ex. kundfakturor, inbetalningar, utleveranser, leverantörsfakturor och utbetalningar. Du får även bättre och tydligare rapporter med möjlighet till filtreringar och summeringar. Direktbokföring ger dig ökad spårbarhet och tydlighet, förenklar avstämningar och sparar tid i ditt bokföringsarbete.

Övergången är sömlös och vi uppmanar er att sätta ett eget datum inom kort för ett smidigare bokföringsflöde. Om du inte väljer ett specifikt datum kommer övergången från journalbokföring till direktbokföring ske per automatik den 1 september 2022.

guide_direktbokforing.jpg

 

Direktbokföring - ökad spårbarhet med ordernummer

Ökad spårbarhet på verifikat genom att gemensamma nämnaren ordernummer numera följer med på verifikationstexten på alla verifikat som har med orderflödet att göra. Detta innebär att du kan följa hela flödet från leverans, KSV, fakturor, kreditfakturor med mera genom att söka på ordernumret i sökrutan “Verifikationstext”.

verifikat_sok_ordernummer.jpg

 

Direktbokföring - förbättrad summering

Summering av betalningar summeras nu ihop på samma rader i verifikatet utefter konton och resultatenhet såsom summeringen på övriga verifikat.

 

Rapporter

 

Rapporter - förbättrad export till CSV

Specter har en ny layout på några rapporter. Dessa har nu även fått bättre stöd att exporteras till CSV-format (förenklar vidare hantering och analys med t.ex. Excel).
- Kontoanalys [NY]
- Verifikationslista [NY]
- Fakturalista [NY]
- Inbetalningslista [NY]
- Utgiftslista [NY]
rapporter_csv.jpg

 

Ny rapport - Inleveranser och utgifter per leverantör

Ny rapport som underlättar avstämning av summerat belopp per leverantör för inleveranser från Inköpsorder och Leverantörsfakturor för vald period.

rapport_inlev_levfakt.jpg

 

Leverantörsbetalningar - ISO20022

Vyn för att skapa utbetalningsfiler i ISO20022-formatet har uppdaterats med bland annat möjlighet till filtering per leverantör samt tydligare varning när betalningsdatum har passerats.

levbet_iso.jpg

 

Butikskassa - äldre version stödjer fler webbläsare

Vi har nu infört stöd för Chrome och Microsoft Edge för Specters äldre version av butikskassan som tidigare bara kunde köras i Internet Explorer. Vilka inställningar för kvittoutskrifter som behövs göras finner ni i hjälptexterna.

 

nShift-koppling

 

Earlybird - fraktsätt

Fraktbolaget MTD har bytt namn till Early Bird och de två frakttjänster som tidigare låg under MTD ligger nu under Early Bird och listan har även kompletterats.

nshift_earlybird.jpg


Standardinnehåll - DB Schenker

Möjlighet att ange “standardinnehåll” under inställningar för Fraktsystem. Ett krav från bla DB Schenker då de via nShift har detta fält som obligatoriskt.

nshift_standardinnehall.jpg


Nya fraktsätt

Instabox Home och DHL Express Economy Select Return (Tullfri) är tillagda.

 

API

 

Förtydligande teckenuppsättning - ÅÄÖ

Vi har tydliggjort ÅÄÖ i vårt API genom att lägga till information i form av metadata så att de som integrerar till Specter kan se vilken Specters teckenuppsättning (ISO8859-1) är, detta är specificerat i svaret som man får i API:t.

Postman - underlättar utveckling mot API

Det är nu enklare att integrera mot Specter genom att vi har tagit fram en Postman-collection där alla API-anrop är med samt att den gör nyckelberäkningen automatiskt. Detta gör att integratörer lättare kan se vad vårt API innehåller och underlättar för dem vid utveckling.

 

Buggfixar

  • Dropship av paketartikel har tidigare inte spärrat möjligheten att utleverera artiklar i ett paket även om paketet inte blivit inlevererat från inköp. Detta kunde skapa felaktig status på ordern i slutändan. Buggen är åtgärdad.
  • Om man inte har rättigheter att se knappen “skapa ny” i menyn så försvann även knappen favoriter. Detta är nu justerat så knappen favoriter alltid syns.
  • Bugg för felaktigt “nästa leveransdatum” i genomförsäljningsrapport är åtgärdad.
  • OSS-rapporten i CSV-format är nu justerad till korrekt antal decimaler (två).
  • Momstexten på Norska fakturor får nu korrekt språk. MVA, som är en förkortning av Merverdiavgift.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer