Versionsmeddelande 2022-03-21

Följ


Handelsbanken utbetalningsfiler - ISO20022


ISO20022 för Handelsbanken - svenska och utländska betalningar

Stöd finns nu för att skapa utbetalningsfiler i ISO20022-format till Handelsbanken, för både svenska och utländska betalningar. Under valet Exportera väljer du: Svenska betalningar (SEK, ISO20022) eller Utländska betalningar (ISO20022).utbetalningar_iso.png

OBS!
Enligt uppgift från Handelsbanken slutar de stödja LB-formatet 1 april 2022. Det är därmed ISO20022-filer du behöver använda till Handelsbanken. I samband med att Handelsbanken slutar ta emot LB-filer, utgår även “LB åter” ur bankens erbjudande (redovisningsfil för återrapportering). Specter stödjer i nuläget inte Handelsbankens nya filformat för återrapportering. Du hittar mer information om detta här.

 

Utgifter och Leverantörsfakturor


Fler fält vid ändring av leverantörsfaktura

Fälten Fakturanummer, OCR och Mottagarkonto har tillkommit på vyn för att justera en registrerad leverantörsfaktura.

utgift_editera.png


Utbetalningar - visa kommentar

Kommentar på leverantörsfakturan kan nu ses i listningen när man skall skapa utbetalningsvyn.

utbetalning_kommentar.png


Tydligare vy för ISO20022

Vyerna för att exportera ISO20022-filer visar nu tydligt om nödvändig information saknas på utgiften eller leverantören, uppgifterna kan enkelt kompletteras. Möjlighet finns även att dölja betalningar som inte är kompletta att skickas.

utbetalning_iso_vy.png


Fler förbättringar och buggfixar

- Vid manuell betalregistrering av en leverantörsfaktura visas nu utgiftsnumret tydligare.

- Buggfix koppling av kredit utbetalning. En bugg där “Betalning” och “Summa utbetalt belopp” ej uppdaterades korrekt när man valde en kredit att utnyttja har nu fixats.

- Buggfix skapa utbetalningsfil. En bugg där “Betalt” och “På väg” och “Bet. förslag” ej visades korrekt i lisningsvyn när flera krediter kopplats på utgiften i kombination med delbetalningar av utgiften.

- Buggfix skapa utbetalningsfil. Bugg löst där man i vissa webbläsare kunde fastna i en alert-popup om man stod i ett inmatningsfält med nollvärde och klickade sig vidare till ett annat inmatningsfält fält med nollvärde.

- Justering så att vilken lev.kreditfaktura som helst kan användas vid betalning av en leverantörsfaktura, om leverantören har flera kopplade kreditfakturor till sig, och det visas även korrekt “summa utbetalt belopp”.

 

Rapporter


Rapport “Fakturalista” utökad och tillgänglig för alla kunder

Alla kunder har nu tillgång till rapporten “Fakturalista”. Rapporten kan t.ex. filtrera fram fakturor med visst betalsätt, land, kundgrupp, webbshop etc. Nu kan man även välja att söka på alla fakturor, enbart debetfakturor eller enbart kreditfakturor.

rapport_fakturalista.png


Balans- och Resultatrapport optimerade

Optimeringar av Balans och Resultatrapporter har gjorts för att mer data skall kunna hanteras för transaktionsintensiva kunder.


nSHIFT-integration (f.d. Unifaun)


Instabox Express
Vi har lagt till fraktsättet Instabox Express [IBEXPRESS]. För att man skall kunna använda Instabox Express behöver webbshopen skicka in BulkId till Specter via anropet newOrderSubmit. Specter vidarebefordrar sedan denna parameter till nShift.

Ändring av namn på leveranssätt
Ändring av namn på det äldre leveranssättet Instabox Express till Instabox Express legacy.

 

Bokföring


Ändring av kontonummer

Stoppat möjligheten att ändra kontonumret på ett redan befintligt konto. Fortfarande finns möjligheten att ändra Namnet på kontot men ej själva kontonumret.

Justering av verifikationstext gällande utgifter
Nu visas leverantörens namn tillsammans med utgiftsnummer och beskrivning. Avser Direktbokföring.

Buggfix - vändningsverifikat
Vändningsverifikat skapas nu korrekt där resultatenhet saknas.


Övrigt


Buggfix - e-faktura

Nu hanteras flera momskoder med samma momssats korrekt mot Peppol-formatet för e-faktura.

Inköp - optimering
Optimering av spara och ändra inköp. Speciellt stora inköp går nu snabbare när man
ändrar en befintlig eller skapar en ny inköpsorder.

Buggfix - Butikskassa
Rabatt i kassan (POS v3) kopplas nu korrekt mot försäljningskontot från försäljning på respektive momssats.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer