Versionsmeddelande 2022-01-04

Följ


Ny Intrastat-rapport för export

Från och med januari 2022 kommer en ny EU-förordning börja gälla för Intrastatundersökningen. Den nya förordningen innebär t.ex. att två nya variabler ska samlas in i Intrastat: partner-ID och ursprungsland. Från och med rapporteringsmånad januari 2022 är dessa variabler obligatoriska att lämna in för företag som rapporterar utförsel till Intrastat.

I och med dessa förändringar har vi tagit fram en helt ny rapport. Det innebär att det under en övergångsperiod kommer att finnas två versioner av Intrastat-rapporten i Specter. En i det “gamla” formatet och en som följer det nya formatet som gäller fr.o.m. januari 2022.

intrastat_2022.png

Du kan läsa mer om den nya EU-förordningen på SCB’s hemsida: Mikrodatautbyte - Förändringar i Intrastat.


Klarna V3 - Förbättrad hantering av moms på kreditförsäljningskostnader

Momsen på kreditförsäljningskostnader rapporteras som en klumpsumma från Klarna. I Specter fördelar vi ut denna summa procentuellt på de fakturor som innefattas av utbetalningen. Det kunde tidigare uppstå en liten öresdiff om momsen inte kunde fördelas jämnt mellan fakturorna. Detta är nu åtgärdat och beloppen på bokföringskontona skall nu stämma med Klarnas avräkningsnota.


Länk till följesedel som används vid mailutskick rättad

Kunder har upplevt att länken till följesedeln i PDF/HTML format som går med leveransmailen inte alltid fungerat som den skall. Vi har gjort en rättning och nu fungerar länken så som tänkt.


Rättning/komplettering av OSS-rapport

I tidigare version redovisades inte krediteringar/returer av paketartiklar korrekt. Detta är nu åtgärdat. Läs mer om OSS-rapporten här.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer