Versionsmeddelande 2021-12-16

Följ


Lagersaldo på plocklista

Nu finns möjlighet att visa lagersaldo på plocklistor och samlingsplocklistor. Inställning finns under Systeminställningar.

lagersaldo_plocklista_1.png

lagersaldo_plocklista_2.png

 

Förbättringar av OSS-rapport för EU-moms

OSS-rapporten kan nu tas ut baserat på ett visst datumintervall inom ett kvartal. Fördelen är att kunder som påbörjar försäljning till ett momsland kan begränsa sin utsökning till att enbart innefatta korrekt försäljningsperiod. Rättning har även gjorts på CSV-filen för import till Skatteverket.


Kvalitétsförbättringar och buggfixar

  • Vid avbrytande av inköpsorder återuppstod inköpsbehov på nytt. Detta är åtgärdat.
  • Vid ändring/editering av order kan nu 8 decimaler visas för pris exklusive moms.
  • Vi användande av Serienummer som slutade på 00 så raderas dessa och således så togs det bort när det räknades i följd när man fyllde på sekvens. Detta är nu åtgärdat.
  • Kvalitetsförbättringar i Pagero-integrationen som ger ett stabilare kundfakturaflöde.

 

API

  • Uppdatering av order API:t med nytt fält. I API-svaret till getOrdersExternalNeedUpdate är betalreferens tillagt.
  • API-beskrivning uppdaterad (version 3.10)
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer