Intrastatrapport Export From 20220101

Följ

 

Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Insamlingen baseras på regler som gäller för alla länder i EU.

Tröskelvärdet för utförsel av varor är 4 500 000 SEK. Det betyder att företag som har levererat varor till EU till ett löpande 12-månadersvärde motsvarande 4 500 000 kr eller mer är uppgiftsskyldigt för utförsel. 

 

Förutsättningar:

 • Enbart artiklar av typen Vara/lagerförd. Undantaget här är om en artikel är markerad som ‘Artikeln är en fraktartikel’ då den inte tas med.
 • Rapporten tar med leveranser från lager i Sverige, kontrollera att era lager har rätt Postadress - land under respektive lager i Specter.
 • Om ni har ett lager i ett annat EU land så tar rapporten med leveranser som sker från ert lager i EU till Sverige, kontrollera att era lager har rätt Postadress - land under respektive lager i Specter.
 • Rapporten baseras på lagerrörelser kopplade till leveranser eller kreditfakturor och det är leveransdatum som styr.
 • Leveransernas ordrar måste vara fakturerade eftersom det är enda sättet vi kan få ett fakturerat värde.
 • Kunden (företag) skall ha ett momsregistreringsnummer på kundkortet
 • Artiklarna måste ha ett ursprungsland på artikelkortet

 

Vad kommer med i rapporten Intrastat - export:

 • Försäljning till företag redovisas som transaktionstyp 11
 • Försäljning till privatperson redovisas som transaktionstyp 12
 • Returer redovisas som transaktionstyp 21

Vad kommer inte med i rapporten Intrastat - export:

 • Artiklar med artikeltyp Tjänst, Ej planerbar eller Tjänst, Planerbar och artiklar med kryssrutan ‘Artikeln är en fraktartikel’ ikryssad.
 • Vara/Ej lagerförd kommer ej med i rapporten.

Hur rapporten räknar:

Nettovikt:

Vikten hämtas från artikelkortet och multipliceras med leveransradens antal artiklar

Annan kvantitet:

Leveransradens antal artiklar

Fakturavärde SEK:

Totalpriset i SEK ex moms från en fakturarad för aktuell artikel hämtad från leveransens order, multiplicerad med leveransradens antal artiklar

Partner-ID:

Om mottagaren och köparen är i samma land och kunden är ett företag så visas momsregistreringsnumret. I alla andra fall visas QV999999999999

 

Vill du veta mer om intrastatrapportering, LÄS HÄR

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer