Bankgiroformatet ersättas av ISO20022 (P27) - vad händer nu?

Följ

Bankerna har påbörjat arbetet med att fasa ut Bankgiroformaten som skall ersättas med det nya formatet ISO20022, som ett första steg i transformationen till en ny gemensam betalningsinfrastruktur inom Norden (P27-initiativet). Nedan kan du läsa lite mer om bakgrunden till transformationen samt hur Specters plan för lanseringen av ISO20022-filformat mot bankerna ser ut. Denna sida kommer uppdateras löpande med aktuella frågor och svar.

 

Vad är P27?

P27 är ett gemensamt initiativ mellan de sex nordiska bankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och OP Financial Group. Målet är att skapa en ny gemensam betalningsinfrastruktur för de nordiska valutorna och förenkla betalningar inom Norden.


Bankgiroformatet ersätts av ISO 20022.

P27-initiativet och samarbetet innebär att bankerna som första steg arbetar med att fasa ut bankgiroformatet till fördel för ISO20022, som är en internationell standard för betalfiler. 

ISO20022 kommer på sikt att ersätta de lokala filformat som används för inhemska betalningar i Sverige, till exempel LB och BGMax. Det är alltså främst företagskunder som använder Bankgirots produkter via filkommunikation som berörs av förändringen.

En viktigt skillnad är att betalfiler nu behöver anpassas för respektive bank, då det standardiserade bankgiroformatet kommer att utgå och ersättas av respektive banks filformat (som är baserade på ISO20022-standarden).


Bankernas tidsplaner

P27-projektet kommer att löpa under flera år och pågå under flera etapper. Den första delen av migreringen avser betalningar i svenska kronor inom Sverige och löper under 2022-2024. Migreringen av de svenska bankernas betalplattform till P27 leds av en transformationskommitée inom Bankföreningen.

Det finns därmed skillnader i bankernas tidsplaner avseende när de slutar stödja bankgiroformatet. Bankerna kommer under en övergångsperiod att hantera både de äldre och nya filformaten. Om du undrar hur din banks tidsplaner och erbjudanden ser ut rekommenderar vi att du kontaktar din bank.

OBS! Om din bank redan officiellt slutat att stödja bankgiroformatet och Specter inte har stöd för din banks filformat bör du rådfråga banken om vilka möjligheter det finns till eventuell förlängning/dispens att fortsätta med bankgiroformatet, alternativt om det finns möjlighet till konvertering av filer med bankgiroformat till de format din bank stödjer. Vissa banker erbjuder även olika tjänster för leverantörsbetalningar via filer, där stöd för olika filformat kan variera mellan samma banks tjänster.


Specters stöd för ISO 20022

Specter stödjer sedan hösten 2022 leverantörsbetalningar via filexport/import enligt det nya ISO-filformatet för Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea, läs mer här.

Inläsning av fil för inbetalda kundfakturor med ISO 20022 format stöds för närvarande för SEB. Läs mer nedan om vårt stöd för respektive banks format.

Specter har även som långsiktig ambition att automatisera betalflöden genom bankintegrationslösning.

 

Handelsbanken
Specter har stöd för export av fil för Leverantörsbetalningar enligt Handelsbankens ISO20022-format. Både svenska och utländska betalningar stöds. Specter stödjer även Handelsbankens ISO20022-filformat för återrapportering. Läs mer här.

 

SEB

Specter har stöd för export av fil för Leverantörsbetalningar enligt SEB's ISO20022-format. Både svenska och utländska betalningar stöds. Specter stödjer även SEB's ISO20022-filformat för återrapportering. Läs mer här.

Specter kan ta emot och läsa in filer i SEB’s format för rapportering av XML ISO 20022 filer (camt.054). Alla inbetalningar hämtas i en fil och ger dig möjlighet till automatisk avprickning i kundreskontran. läs mer.

 

Swedbank & Sparbankerna

Specter har stöd för export av fil för Leverantörsbetalningar enligt Swedbanks ISO20022-format. Både svenska och utländska betalningar stöds. Specter stödjer även Swedbanks ISO20022-filformat för återrapportering. Läs mer här.

 

Nordea

Specter har stöd för export av fil för Leverantörsbetalningar enligt Nordeas ISO20022-format. Både svenska och utländska betalningar stöds. Specter stödjer även Nordeas ISO20022-filformat för återrapportering. Läs mer här.

 

OBS! Kontakta er bank för att komma igång med deras tjänst för leverantörsbetalningar i ISO-format.

 

Var hittar jag mer information om P27?

Svenska Bankföreningen leder transformationen kring P27 på den svenska marknaden, vars syfte är att förbereda den svenska marknaden för den nya betalningsinfrastrukturen. På deras hemsida finns uppdaterad information, frågor och svar samt länkar till relevanta sidor.
https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/ny-nordisk-betalningsinfrastruktur/

Information om P27 Nordic Payments:
https://nordicpayments.eu

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer