Direktbokföring - Jag ska byta till direktbokföring i Specter, vad ska jag tänka på?

Följ

Denna artikel beskriver 4 olika situationer. Klicka på länken och läs den artikel som gäller dig.

 1. Jag bokför redan i Specter, vad ska jag tänka på innan jag börjar med den nya bokföringsprincipen?

 2. Jag har skapat journaler i Specter som jag bokfört i ett annat program, vad ska jag tänka på innan jag börjar bokföra med direktbokföring?

 3. Jag har aldrig skapat journaler i Specter, vad ska jag tänka på innan jag börjar bokföra med direktbokföring? 

 4. Jag flyttar över bokföringen från ett annat bokföringsprogram till Specter, vad ska jag tänka på innan jag börjar bokföra i Specter?

 

1. Jag bokför redan i Specter, vad ska jag tänka på innan jag börjar med Direktbokföring?

För er som redan har verifikat i huvudboken och som bokför dagligdags i Specter är det enkelt att komma igång.

 1. Bestäm vilken dag som ni vill byta bokföringsprincip.
 2. Meddela oss på Specter vilken dag ni vill byta.
 3. Den bokföring som uppkommer efter att ni bytt till direktbokföring sker automatiskt.
 4. Om ni fortfarande har bokföringsförslag som ligger och väntar på att bli journalförda sedan innan övergången, bokför dem som vanligt med journaler.

 

2. Jag har skapat journaler i Specter som jag bokfört i ett annat program, vad ska jag tänka på innan jag börjar bokföra med direktbokföring?

För det första, kontrollera om ni har funktionen Specter Bokföring aktiverad. Det är bokföringsfunktionen som gör att det skapas verifikat i huvudboken. Om funktionen är aktiverad ska ordet ”Bokföring” finnas i vänstermenyn under rubriken ”Verktyg”. 

Om du inte har funktionen Specter Bokföring, be oss om offert. Funktionen bokföring är en förutsättning för att du ska kunna bokföra i Specter.

Om du har funktionen Bokföring aktiverad sedan tidigare, kontrollera om du under nuvarande bokföringsår har verifikat i huvudboken. Det är viktigt att det inte finns några verifikat i huvudboken. 

 1. Gå till "Rapporter/Journaler".
 2. Välj rapporten "Huvudbok".
 3. Välj det innevarande bokföringsåret.
 4. Välj Visa rapport. 
 5. Antingen så ser du verifikat eller så ser du inga verifikat.

Om det finns verifikat börja med att skriv ut samtliga journaler för att säkerställa att det inte finns några ej bokförda bokföringshändelser. Därefter vända bort alla bokförda verifikat i huvudboken, dvs nolla bokföringen. Så här gör du för att vända bort samtliga verifikat

 • I vänstermenyn välj "Bokföring".
 • Välj "Verifikat" (Gäller endast meny 2.0)
 • Välj innevarande bokföringsår.
 • Klicka på "Sök" för att se alla verifikat.
 • Välj editera symbolen längst till höger på varje rad.
 • Välj knappen “Vänd verifikat”.

Nu är ni redo att byta till direktbokföring. Meddela oss på Specter vilken dag som passar er bäst (OBS: om det sker bokföringshändelser fram till dagen, säkerställ att ni vänder bort de verifikaten).

Direkt efter att ni bytt till direktbokföring behöver ni inte längre tänka på den dagliga bokföringen. Den sker automatisk av sig självt kopplad till varje händelse.

TIPS: Efter att den nya bokföringsprincipen är aktiverad kan ni enkelt exportera bokföringsfilen, den så kallade SIE-filen, från Specter och importera den till ert bokföringsprogram om ni så önskar.

 

3. Jag har aldrig skapat journaler i Specter, vad ska jag tänka på innan jag börjar bokföra med direktbokföring?

För er som aldrig har skrivit ut några journaler, dvs ni har inga verifikat i huvudboken.

För det första behöver ni veta om ni har Funktionen Specter Bokföring aktiverad. Det går inte att skapa några verifikat om inte funktionen Bokföring är aktiverad. Kontakta oss om ni behöver lägga till denna funktion.

Om det är möjligt, be oss aktivera funktionen "Bokföring" samtidigt som vi slår på direktbokföring på den den dag som ni önskar starta med att bokföra i Specter. 

Direkt efter att den nya bokföringsprincipen är införd kommer verifikaten att registreras i huvudboken per automatik.

Efter varje månad kan ni exportera bokföringsfilen, den så kallade SIE-filen, från Specter och importera den till ett annat bokföringsprogram.

 

4. Jag flyttar över bokföringen från ett annat bokföringsprogram till Specter, vad ska jag tänka på innan jag börjar bokföra i Specter?

För det första, kontrollera om ni har funktionen Specter Bokföring aktiverad. Det är bokföringsfunktionen som gör att det skapas verifikat i huvudboken. Om funktionen är aktiverad ska ordet ”Bokföring” finnas i vänstermenyn under rubriken ”Verktyg”. 

Om du inte har funktionen Specter Bokföring, be oss om offert.

Om du har funktionen Bokföring aktiverad sedan tidigare, kontrollera om du har verifikat i huvudboken under nuvarande bokföringsår. Det är viktigt att det inte finns några verifikat i huvudboken. 

 1. Gå till "Rapporter/Journaler".
 2. Välj rapporten "Huvudbok".
 3. Välj det innevarande bokföringsåret.
 4. Välj Visa rapport. 
 5. Antingen så ser du verifikat eller så ser du inga verifikat.

Om det finns verifikat börja med att vända bort dem, dvs nolla bokföringen. Så här gör du för att vända bort samtliga verifikat

 • I vänstermenyn välj "Bokföring".
 • Välj "Verifikat" (Gäller endast meny 2.0)
 • Välj innevarande bokföringsår.
 • Klicka på "Sök" för att se alla verifikat.
 • Välj editera symbolen längst till höger på varje rad.
 • Välj knappen “Vänd verifikat”.

Viktigt att synkronisera exporten och importen av SIE-filen med tidpunkten för när ni önskar att vi slår på bokföringen i Specter som gör att varje händelse blir ett eget verifikat.

Är du osäker, kontakta oss på Specter-supporten först så hjälper vi dig.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer