Tillverkningsprocessen

Följ

Skapa Kund och Leverantör

Skapa följande Kund och Leverantör

 1. Leverantör som heter “Egen tillverkning”
 2. Kund som heter “Egen tillverkning”.

 

Skapa artiklar

Varje artikel som vi själva tillverkar, och säljer, består av 2 olika artiklar. Dels den du säljer till kund och dels den som används för tillverkningen.

 1. Artikeln du säljer:
  Artiklar som säljs är vanliga “Lagerförd vara”-artiklar. I exemplet nedan utgår vi från en artikel med artikelnummer 1234.
  Sätt Beställningspunkt och Antal att beställa på artikeln utifrån de antal som är optimalt för er tillverkningsprocess. Om ni däremot enbart producerar på beställning fyller ni inte i något i de fälten utan låter dem vara.

 2. Artikeln du använder för tillverkning:
  De artiklar som vi tillverkar, utgår från paketartikel. Paketartikeln döper du till samma artikelnummer men med ett T- framför. I vårt exempel nedan T-1234.


  Som delar i paketartikeln läggs de ingående komponenterna i produkten utifrån de mängder som åtgår för att tillverka ett styck av T-1234. Utifrån paketstrukturen kommer insatsvarorna att föreslås att köpas in.

  De ingående lagerförda varorna som vi knyter till paketartikeln blir således insatsvarorna/komponenterna vi använder oss av i tillverkningen.
   

Arbetsprocessen

 1. Vi säljer artikel 1234.
  1. Antingen:
   • När beställningspunkten för 1234 har passerat, uppstår det ett inköpsbehov på artikel 1234. 
    Systemet gör ett inköpsförslag att skapa en inköpsorder avseende artikel 1234 på leverantören “Egen Tillverkning”.

    Eller om du vill tillverka utifrån andra signaler än beställningsförslag:
   • Du skapar en inköpsorder manuellt utan att använda dig av beställningspunkt och inköpsförslag.

 2. Nu ska vi skapa en "tillverkningsorder" som motsvarar ovanstående inköpsorder
  1. Skapa en kundorder, denna motsvarar nu en tillverkningsorder, på kundkortet “Egen tillverkning” på motsvarande antal men avseende T-1234.

   Då T-1234 är en paketartikel kommer systemet att föreslå att vi ska köpa in komponenter motsvarande det antal som paketstrukturen säger, dessutom med hänsyn till lagersaldo och beställningsinställningar på de olika komponenterna.
   Det vill säga, ett antal beställningsförslag genereras som användaren kan godkänna och skicka som inköpsorder till de olika leverantörerna. Om insatsvaror finns hemma skapas inga beställningar på dessa.

   Inleverera inköpsorder när insatsvarorna/komponenterna kommer. 

  2. Producera baserat på kundorder/produktionsorder “Egen tillverkning”..
  3. Utleverera kundorder “Egen tillverkning” (härigenom minskas lagersaldo på komponenter) där paketartikeln T-1234 ingår.
 3. Inleverera inköpsorder avseende artikel 1234.

  Nu kan utleverans ske på vanligt sätt av kundorder på artikel 1234.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer