Versionsmeddelande 2021-08-30

Följ

 

INKÖP

 

Paketinformation med vikt och volym

Nu finns möjlighet att se paketinformation för en inköpsorder. Visning av artiklars vikt och volym, samt summering för hela inköpet.

paketinfo_inkop.png


Buggfix valutavisning vid dropship “Visa förslag per order / dropship”

På vyn “Visa förslag per order / dropship” visades tidigare valutan i den valuta som är på kundordern. Nu hämtas och visas istället valutan från den upplagda leverantören.


Buggfix paketartikel

Paketartikel gick tidigare att läggas till på inköpsorder vilket kunde leda till felaktigheter då det är de ingående artiklarna i paketartikeln som skall köpas in. Justering är nu gjord så att paketartiklar inte längre kan sökas fram och läggas till på inköpsorder.

 

UNIFAUN-KOPPLING

 

Förbättringar av tullinformation

Vi har gjort en del förbättringar i det underlag som skickas över till Unifaun för att skapa upp tulldokument, som t.ex:

  • Beräkning av den totala vikten och värdet för en artikel sker nu med större precision.
  • Tulldokument för CN22 kryssas nu i automatiskt i Unifaun Online om denna typ av dokument skall skapas för leveransen.
  • Datum för när tulldokumenationen skapats sätts nu korrekt för DHL Express


Agility Road - nytt fraktsätt

Vi har lagt till fraktsättet Agility Road (AGILITYROAD) i Specter. Detta fraktsättet kan nu användas i de system som har en kopplingen till Unifaun.

 

ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH BUGGFIXAR

 

Inventering - ny sorteringsordning av leverantörer

Vid skapandet av en ny inventering så visas nu listan med leverantörer i alfabetisk ordning.

 

Rabattprislistor kopplade till kunder kan ej längre tas bort

Raderande av en prislista hindras nu om det finns kunder kopplade. En lista visas över de kunder som är kopplade till den aktuella prislista som man försöker ta bort.

 

Enheter visas nu på rätt språk i orderbekräftelse och följesedel

Tidigare översattes inte enheter korrekt på orderbekräftelser och följesedlar som hade ett annat dokumentspråk än standardspråket. Detta är nu åtgärdat.

 

Mer preciserad TB-rapport vid FIFO

Uppdaterat så att det numera räknas med 2 decimaler i TB-rapporten när man har FIFO påkopplat.

 

E-faktura till Pagero

Förbättringar gjorda i integration med Pagero beträffande adressfält.

 

API

Generella kvalitétsförbättringar i API

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer