Konvertera skärmdata till Excel

Följ

Ibland vill man ha ut data som finns på bildskärmen till en rapport som kan användas för att göra ytterligare beräkningar i t.ex Excel.

I exemplet nedan har fakturor sökts fram, men arbetssättet fungerar även för andra listningar i systemet såsom order m.m.

I Orderlistingen är beloppen dessutom användbara direkt utan att rensa bort SEK. I vissa fall såsom Visa Leveranser kommer även Intern kommentar på leveransen med i separat fält.För att kunna göra en Excelrapport av skärmbilden på de fakturor som sökts upp kan du göra så att du markerar texten från rubriken "Faktura" och nedåt, inkl ikoner m.m. Kopiera med CTRL+C.Öppna Excel eller liknande kalkylprogram (detta exemplet är gj​ort i Excel, men det brukar fungera liknande i andra kalkylprogram).

I ett nytt dokument, placera pekaren i lämplig ruta där du vill att innehållet ska börja fyllas i och välj höger musknapp och Klistra in special.Denna bild visas, välj Text och OK.Informationen klistras in i Excelarket i kolumner med samma rubriker som de har i gränssnittet i Specter.

 

Alla belopp har dock tillägget SEK eller annan valutakod. Detta gör att Excel inte kan använda cellinnehållet för beräkningar. Därför behöver du tar bort de tilläggen, gör som nedan;

Välj Sök/Ersätt i de kolumner som innehåller belopp. Sök efter SEK, ersätt med inget, tomt fält. Klicka Ersätt alla.
Nu är beloppen i kolumnen läsbara för Excels funktioner, t.ex Summa.Lägg till exempel en summering längst ner i kolumnen om så önskas:

mceclip1.png

För att rensa bort de två kolumnerna till höger, Betald och de olika ikonernas ledtexter, markera kolumnerna och tryck Delete.

Spara filen i önskat format.

Hoppas detta ska hjälpa dig!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer