Hur det fungerar med momssatser när en order skapas via api

Följ

 

När en order skickas in från en webbshop till Specter kommer orderradernas moms att kopplas till en momssats i Specter.

De olika scenarierna nedan beskriver hur momssatserna kopplas i Specter utifrån olika fall och som i slutändan leder till att er bokföring blir korrekt.

 

 

Orderns leveransland är samma som Spectersystemets hemland (normalt Sverige)

 • Om orderradens momssats redan är upplagd i Specter för orderns leveransland, kopplas orderradens moms till hemlandet.
 • Om orderradens momssats ej är upplagd i Specter för orderns leveransland, skapas det upp en ny momssats i Specter knuten till Spectersystemets hemland.
  • Obs! I detta fall är det viktigt att man är uppmärksam och genast ser över och eventuellt ändrar momssatsens inställningar och konton under Inställningar/Moms i Specter.

 

Orderns leveransland är ett land som är uppsatt som momsland i Specter

 • Om orderradens momssats redan är upplagd i Specter för orderns leveransland, kopplas orderradens moms till momslandet.
 • Om orderradens momssats ej är upplagd i Specter för orderns leveransland, skapas det upp en ny momssats i Specter knuten till momslandet.
  • Obs! I detta fall är det viktigt att man är uppmärksam och genast ser över och eventuellt ändrar momssatsens inställningar och konton under Inställningar/Moms i Specter.


Orderns leveransland är ett land som inte är uppsatt som momsland i Specter

 • Om orderradens momssats redan är upplagd i Specter för Spectersystemets hemland, kopplas orderradens moms till hemlandets momssats.
 • Om orderradens momssats ej är upplagd i Specter för Spectersystemets hemland, skapas det upp en ny momssats i Specter knuten till hemlandet.
  • Obs! I detta fall är det viktigt att man är uppmärksam och genast ser över och eventuellt ändrar momssatsens inställningar och konton under Inställningar/Moms i Specter.

 

Exempel på inställningar av momssats
mceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer