MOMSREGISTRERING ENSKILT LAND

Följ

Försäljning vid momsregistrering i ett eller flera länder:  ( Tex Norge och UK )

För E-handlare som är momsregistrerade i ett eller flera länder och har ett momsregistreringsnummer per land så hanterar Specter momsrapporteringen enligt nedan.


Systemet hanterar följande:

- Separat momsrapport per land. Momsrapporten visar summa försäljning samt debiterad moms på denna, fördelat på de olika momssatserna. Belopp både i valuta och SEK.
- Separata momssatser per land, både full moms och reducerad 1 och 2.
- Separat fakturanummerserie per land, gäller all försäljning, även kort och faktura typ Klarna.
- Automatisk visning av rätt org.nr per land, på dokument som t.ex. fakturor.
- Separata momskoder, dessa kopplas till artiklarna för att rätt moms ska tas ut på produkterna.
- Separata försäljningskonton, kopplas till artiklar samt momskoder för uppföljning av försäljningen.
- Standardvaluta kopplas till respektive land, för att hantera försäljning och momsrapport.
- Systemet kan hantera både momsregistrering avseende enbart privatpersoner och momsregistrering avseende alla kunder i ett land. Det vill säga att företag kan faktureras med eller utan moms beroende på de regler som gäller respektive land.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer