Låsa bokföringsperioder

Följ

 Klicka på bokföring i vänstermenyn:

mceclip7.png

 

Klicka i övre menyn:

mceclip6.png

 

Låsa period:
Bokföringsperioder låses per verifikationsserie och man kan låsa fler serier samtidigt. 

mceclip8.png

 

mceclip0.png

 


Händelsehistorik över vem som gjort ändringar för låsdatum kan ses genom att klicka på ikonen till höger i listan.
De senaste 20 editeringarna visas per verifikationsserie.

mceclip1.png

 

När man har låst perioden kommer Specter att förhindra skapande av händelser som ligger till grund för bokföringen vars datum är t.o.m. låsningsdatumet. På följande ställen kommer Specter att kontrollera så att valt datum inte befinner sig i en låst period:

mceclip4.png

· Skapa nytt verifikat
· Skapa faktura
· Skapa ny leverantörsfaktura
· Skapa ny utgift
· Ändra Betalstatus på faktura (inbetalning)
· Ändra Betalstatus på kreditfaktura (utbetalning)
· Utleverans av order

 

Låsa upp period:
Serier kan även låsas upp i denna vy genom att sätt ett tidigare eller tomt datum.

mceclip8.png

 

OBS!

Användaren måste ha rättigheten “Lås bokföringsperiod” för att komma åt denna vy.

mceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer