Versionsmeddelande 2021-05-31

Följ


Order

 

Enklare att söka fram och välja rätt kund vid skapande av t.ex. order

Det visas nu mer information för att lättare kunna hitta och välja rätt kund när t.ex. en order eller offert skapas. Den är implementerad på följande ställen i systemet: Ny/ändra order, Ny kreditfaktura, Ny/ändra offert, Ny/ändra aktivitet eller händelse, Nytt/ändra ärende, Nytt/ändra avtal samt Butikskassan.

kundinformation4.jpg

 

Inköp

 

Möjlighet att sortera artikellistningen under vyn Inköp per tidsperiod.

Det finns nu möjlighet att sortera på Benämning, Artikelnummer eller Leverantörens artikelnummer när man skapar inköpsförslag baserat på försäljning per tidsperiod. Vald sortering följer även med till vyn för att skapa inköpsorder.

inkopsforslag_sortering2.jpg

 

Bokföring


Verifikat - sök på kommentar

Vi har nu lagt till möjligheten att söka fram ett verifikat med hjälp av kommentar.

verifikat_kommentar2.jpg

 

Visning av fakturans tillhörande verifikat

Konteringsinformation för faktura visar nu vilket tillhörande verifikat den har. Visas för de kunder som kör Specters realtidsbokföring där affärshändelser genererar separata verifikat.

faktura_konteringsinformation.jpg

 

Buggfixar

 

Buggfix - Sökning av verifikat på belopp

En bugg i sökningen gjorde att man fick träffar som inte var relevanta, detta är nu åtgärdat.

 

Buggfix - språk på enhet

Språk på en enhet i en orderrad blir enligt inställning på ordern, men denna följde inte med till fakturan utan blev standard språk. Numera följer enhetsspråket med även till fakturan.

 

BgMax-inläsning

Vid inläsning av en BgMax-fil med flera avsnitt i hämtades datum för samtliga betalningar från det sista avsnittet i filen. Detta är nu åtgärdat.

 

Rättning av intrastatrapport för export

Tidigare kom artiklar av typen tjänst (Planerbar och Ej planerbar) samt artiklar märkta som fraktartiklar med i rapporten. Dessa kommer inte längre med eftersom det endast är varor som skickas till ett EU-land och som passerar Sveriges gräns som skall redovisas i rapporten. Vi har också ändrat så att det är mottagarens leveransadress som används för beräkna intrastat och inte dess fysiska adress.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer