Skapande av tulldokument för system med nShift integration

Följ

Specter har stöd för att skicka tullinformation till Unifaun för några olika fraktsätt så att man från Unifaun kan skriva ut olika tulldokument.

Detta sker när man gör en utleverans av en kundorder i Specter och väljer 'Skicka leveransuppgifter till fraktsystem'.

Texten nedan beskriver de olika dokumenten samt vilka fraktsätt som stöds för respektive dokument.

 

Vid export är det ditt ansvar som avsändare att tillhandahålla korrekta underlag för exportdeklaration till Tullverket.

 

Viktigt att skapa faktura innan leverans vid export utanför EU

 

När det gäller all export utanför EU så är kravet ofta att en handelsfaktura eller proformafaktura skall skickas med som tullhandling. Det innebär att ni då måste göra en slutfaktura på ordern INNAN  leveransen sker i Specter, annars finns det inget fakturanummer etc. som underlag för handelsfakturan.

 

Handelsfaktura

Nedan visas de uppgifter som en Handelsfaktura skall innehålla. Använda gärna punktlistan nedan som en checklista för att veta att ni har med alla uppgifter innan ni börjar sälja på utlandet.

 

Uppgifter som måste finnas med är:

 • Avsändare och mottagare
 • Leveransvillkor
 • Valutakod
 • Fakturanummer
 • Pris per varupost
 • Antal kolli och förpackningskod
 • Netto/Bruttovikt per varupost *
 • Totala bruttovikten
 • Artikelbenämning
 • Ursprungsland
 • Varukod/statnummer
 • EORI-nummer.

* Specter har i dagsläget endast ett fält för vikt på artiklarna. Därför kan inte både netto- och brutto-vikt anges per artikel.

 

Skillnad mellan Handelsfaktura och Proformafaktura

När en vara transporteras utanför EU måste den i regel alltid ha en deklaration av innehållet och också en handels- eller proformafaktura bifogad.

 

Om transporten är till en kund som betalat för varan så är det den Handelsfaktura (Commercial Invoice), det vill säga en vanlig faktura med betalningsuppgifter som skall bifogas. Om kunden däremot inte betalt för varan, t.ex. varuprover, gåvor, reklam och ersättningsvaror, så skall du istället bifoga en proformafaktura (Proforma Invoice).

Om värdet på leveransen är 0 så kommer typen av tulldokument i Unifaun att sättas till proformafaktura istället för handelsfaktura (Commercial Invoice), som normalt är standard.

 

Unifaun2021-05-11_12-51-21.jpg

Bilden ovan är tagen från Unifauns gränssnitt.

 

Fraktsätt med stöd för tulldokument

PostNord - CN22 och CN23

CN22 är en förenklad tulldeklaration för brev med ett totalvärde på max 2000 SEK. EORI/organisationsnummer/VOEC måste anges om varan skickas i kommersiellt syfte.

CN23 är tulldeklaration för både brev och paket som har ett värde på över 2000 SEK och innehåller en säkerhetsdeklaration. CN23 används också försändelser under 2000 SEK om den skickas i kommersiellt syfte.

 

OBS!

VOEC-nummer måste anges om det säljande företaget är momsregistrerat i Norge.

Följande tjänster/fraktsätt i Specter har stöd för tulldokument för PostNord:

 

Kod

Namn

Typ av tulldeklaration

BREVPOSTINT

PostNord - Brev utrikes

CN22

BREKI

PostNord - Rekommenderat (utrikes)

CN22

P34

PostNord - Spårbart brev utrikes (LA)

CN22

PUA

PostNord - Varubrev 1:a klass

CN22

PUE

PostNord - Varubrev Ekonomi

CN22

P91

PostNord International Parcel

CN23

 

 

FedEx - FEDEXE

Följande tjänster/fraktsätt i Specter har stöd för FedEx Electronic Trade Documents (ETD):

 

Kod

Namn

Typ av tulldeklaration

FDXICP

FedEx International Connect Plus

FEDEXE

FDXIED

FedEx International Economy (Docs)

FEDEXE

FDXIEP

FedEx International Economy (Non Docs)

FEDEXE

FDXIPD

FedEx International Priority (Docs)

FEDEXE

FDXIPP

FedEx International Priority (Non Docs)

FEDEXE

 TNT - NOTETNT

Följande tjänster/fraktsätt i Specter har stöd för NOTETNT:

 

Kod

Namn

Typ av tulldeklaration

TNT48N

TNT Economy Express (Non Docs)

NOTETNTDHL Express - DHLAIRPLT

DHL Express använder sig av tulldokument kallad DHLAIRPLT. DHLAIR är koden för DHL Express och PLT står för “Paperless Trade”. Detta tulldokument har vi stöd för i Specter på följande fraktsätt från DHL Express:

 

Kod

Namn

Typ av tulldeklaration

DAWPX

DHL Express Worldwide (Tullpliktigt)

DHLAIRPLT

 

Fraktartiklar och fraktkostnader

Artiklar som är sparade som fraktartiklar i Specter kommer inte med på tulldeklarationen utan alla fraktartiklar på ordern summeras ihop och läggs som fraktkostnader på tulldeklarationen.

SBM_2021-05-11_12-52-59.jpg

Varukoder

Vid både import och export så måste alla varor ha en varukod. Varukoden ligger till grund för hur mycket du ska betala i tull, skatter och andra avgifter, och även för importstatistik. Du använder varukoden när du deklarerar din importerade vara. 

 

Klassificering innebär att fastställa varukod för en vara. Vid export används åttasiffriga KN-nummer och vid import används tiosiffriga taric-nummer enligt Tulltaxan. I Vägledning klassificering anges varukoden i regel som fyra eller åtta siffror, på så kallad HS- eller på KN-nivå. För att få fram den tiosiffriga varukoden behöver du använda tulltaxan.

 

Varukoden går eventuellt att hitta på fakturan och kan benämnas:

 • HS
 • HS-number
 • Customs-code
 • CN.no
 • Commodity code
 • Tariff code
 • Taric-code
 • Tariff No.

 

Så som vi har tolkat tulltariff så byggs det upp på följande sätt:

 

Exempel:

1234567890

 

1234

Position 1 - 4

HS-nummer för klassificering

123456

Position 1 - 6

Internationell kod

1234567890

Position 1 - 10

Varukod KN / Intrastat, där 78 är en nationell kod (2 tecken i Sverige, men kan vara upp till 4 tecken)

 

 

Vilken information går över från Specter till Unifaun ?

Nedan beskrivs vilken information som går över från Specter till Unifaun. Notera att vi inte har med företagsinställningar som t.ex. organisationsnummer, adress etc.

  • Type of document
   Typ av tullhandling, handelsfaktura/proforma sätts beroende på värdet av leveransen

  • Invoice number
   Fakturanummer i Specter. Förutsätter att slutfaktura har skapats för ordern innan leveransen skapas.
 • Customs value currency
  Orderns valuta
 • Freight charges
  Summan av alla fraktkostnader på ordern
 • Type of import / export
  Sätts till “GOODS” eller “PERMANENT” för handelsfaktura beroende på transportör. För proformafaktura sätts “SAMPLE”.

Artikelrader

 • Contents
  Artikelns benämning från orderraden

 • Quantity
  Antal från leveransraden

 • Customs value
  Priset från leveransraden

 • Net weight (kg)
  Vikt från artikeln

 • Units
  Hårdkodad till styck (“PC” = Pieces)

 • HS tariff code (stat number)
  Första 8 tecknen från artikelns varukod

 • Country of origin
  Tillverkningsland från artikeln

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer