Klarna V3- Skapa kreditfaktura

Följ

Kopplingen mellan Specter och Klarna Global (KG) har stöd för kreditering för att underlätta arbetet med returer och undvika arbete i två system. Vid hel- eller delkreditering av ett befintligt Klarna-köp i Specter skickas ett anrop till KG. Anropet skapar automatiskt upp motsvarande kreditfaktura/retur i Klarna Online.

För att kreditera ett KG-köp är det viktigt att utgå från originalfakturan i Specter. Gör inga manuella krediteringar i Klarna Online i kombination med automatisk kreditering. 

För att göra en kreditering, sök upp fakturan som skall hel- eller delkrediteras. Till höger visas ikonen för kreditering, klicka på den.

 skapa-kredit.png

Kopplingen för kreditering fungerar enbart för fakturor som sålts till KG. När en Specter-faktura som sålts till KG krediteras visas Klarna-information i högra hörnet, överst på sidan, i krediteringsvyn (Ny kreditfaktura). Om Klarna-informationen inte visas kommer kreditfakturan inte att skickas till KG. De fakturanummer som anges avser den krediterade fakturan.

 

När kreditfakturan skapas i Specter skickas en signal till KG för att automatiskt skapa upp motsvarande kreditfaktura/retur i Klarna Online. Om anropet går bra och krediteringen gått igenom hos Klarna så visas Specters kreditfaktura på skärmen.

 

Om anropet att skapa kreditfakturan av någon anledning inte går igenom hos KG så visas istället ett felmeddelande liknande det nedan. OBS! Kreditfakturan har i detta läget ändå skapats i Specter. 

För att gå vidare med kreditfakturan i det fall där ett felmeddelande enligt exemplet ovan visas så tar man bort kreditfakturan som skapats i Specter. När det är gjort så kan man kontakta Klarna med informationen om felkod och meddelande. Det kan även vara bra att då hänvisa till originalfakturan hos Klarna genom att t.ex. uppge Klarnas fakturanummer för fakturan.

Om Klarna hänvisar till att göra ett nytt försök så görs det på samma sätt som tidigare. Om inte så måste fakturan troligtvis krediteras manuellt i Klarna Online och sedan i Specter, precis som innan funktionen för den automatiska krediteringen av klarnafakturor aktiverades. Läs här gällande manuell kreditering. I det fallet kryssar man i rutan för "Nej, genomför ingen kreditering i Klarna." när kreditfakturan skapas.

 

 

 

Kreditering av KG-köp tillåter följande:

 • Vid kreditering av fakturerade artiklar kan alla fält ändras om så behövs. 

 • Artiklar som finns på originalfakturan kan krediteras genom att ange antal som skall krediteras. Om artiklarnas saldo skall föras tillbaka till lagret så kryssas rutan för “Lägg tillbaka krediterade artiklar i lager” i. Om systemet har flera lager kan man via dropdown-menyn välja vilket lager saldot för artiklarna skall föras tillbaka till.


 • Artiklar/rader som finns på originalfakturan och som inte skall krediteras skall tas bort. Detta görs genom att klicka på knappen "Ta bort rad". • Nya artiklar kan läggas till. Gäller det en kostnad för kunden, som t.ex. en returfrakt, så skall minus anges framför beloppet i á-pris-fältet.

 • Möjlighet att skapa kreditfaktura i Specter utan att skicka den till KG.
   
  Det kan t.ex. röra sig om att kunden vill byta till en likadan vara, med samma pris fast i en annan färg, vilket innebär att det fakturerade beloppet hos KG inte ska förändras. Då går det att göra en kreditering i Specter för att lagerföra den returnerade varan utan att förändra köpet hos KG.

 

Begränsningar vid kreditering av KG-köp

 • Kreditera inte manuellt i Klarna Online! För att kopplingen ska fungera ska kreditfakturan först skapas i Specter. Om det först gjorts manuella krediteringar i Klarna Online kan det i vissa fall innebära att ett för stort belopp krediteras och skickas tillbaka till kunden.

 • Det totala beloppet på kreditfakturan får inte överstiga det fakturerade beloppet på originalfakturan.

 • För att KG-köpet ska krediteras med automatik är det viktigt att utgå från originalfakturan i Specter. Det fungerar alltså inte att skapa en fristående kreditfaktura och välja betalsätt Klarna eller att skapa en order med betalsätt Klarna som har negativt totalbelopp. Ingen av dessa kommer att krediteras med automatik hos KG.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer