Klarna V3- Skapa faktura

Följ

Specter har i dagsläget stöd för både delfakturering, delar av beloppet till exempel vid delleverans, och hel fakturering av order med kopplad Klarna Global (KG) 

Skapa faktura 

Ni har tre olika sätt att kunna fakturera en order på. Ett sätt att fakturera på är från ordern när den är i visningsläge där valet skapa faktura finns i övre menyn. 

Att tänka på:En skapad faktura till Klarna kan ej backas då fakturan säljs till KG och blir på så sätt låst. 

 

Ett annat sätt ni kan skapa en faktura på är i ordervyn och direkt därifrån skapa fakturan genom att klicka på fakturaikonen på höger sida. 

Det vanligaste är förmodligen vid leveransen och där väljer ni leverera och fakturera. 

Nästa steg blir att slutgiltigt skapa fakturan. Själva fakturan som sådan behöver inte ändras då det är KG's faktura som kommer att skickas ut. Men det skall skapas en faktura i Specter som kommer att användas till återläsningen (betalmarkeringen av fakturan).

Leveransfaktura blir valet av fakturatyp om en leverans har genomförts på ordern. Fakturatyp slutfaktura visas om ordern är olevererad. Gällande fakturatyp förskottsbetalning presenteras längre ner under delaktivering av order. 

Antal leveranser visas för att ni lätt kan se att leveransen är gjord. I och med att fakturan är en KG-faktura visas även reservationen på den nedre delen och även vilket reservationsnummer som kommer att aktiveras vid fakturaskapandet. Finns inte texten gällande reservationen kommer således inte något att hända i KG. Rutorna för skriv ut faktura och E-posta faktura är förslagsvis urbockade då dessa gäller Specters faktura och inte den faktura som KG skickar ut. 

Det är vid faktureringen som Specter skickar anropet till KG för att aktivera den berörda ordern därav är det viktigt att fakturera ordern och inte enbart leverera den kopplade ordern till KG. 

 

 

Vid godkänd faktura visas ett meddelande som validerar att fakturan har blivit aktiverad hos KG.

 

Ni kan också se att fakturan har aktiverats korrekt genom att Klarnasymbolen i fakturavyn blir svart. Ni kan också hålla muspekaren över ikonen och få ytterligare bekräftelse på att fakturan är aktiverad korrekt via Specter.

 

Vid ett misslyckat aktiveringsanrop visas KG's felmeddelade om vad som kan ha gått fel vid anropet.

 

 

 

Delfakturering av order

Det finns två sätt att delfakturera en KG-kopplad order. Det första sättet är vid en delleverans. Vid en delleverans faktureras enbart det som har levererats och reservationen sparas i KG för ytterligare leveranser. Hur lång tid reservationen sparas är olika beroende på vilket avtal ni har med Klarna. Det är de som bestämmer längden på tiden som reservationen sparas. 

Förfarandet gällande faktureringen är detsamma som ovan förutom att det är en del av beloppet som aktiveras hos KG. 

Det andra sättet är när en faktura skapas utan leverans vilket då innebär att ni klickar på fakturaikonen så som ovan och väljer då förskottstypen "Förskottsfaktura" istället. Där anges vilken procent av beloppet som önskas debiteras. 

Vid aktivering av resterande belopp och eventuell leverans upprepas proceduren ovan. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer