Versionsmeddelande 2020-12-04

Följ

I detta versionsmeddelande kan ni läsa om en ny rapport för intrastatrapportering, samt om flera kvalitetsförbättringar som har skett i Specter under november månad.

 

Ny intrastatrapport - export

Vi har släppt en ny intrastatrapport för er som säljer varor inom EU och har redovisningsskyldighet till Statistiska centralbyrån, SCB. Rapporten är i .csv-format och går att importera direkt in i SCB’s importverktyg. Rapporten hittar ni under Rapporter och Journaler.

 

Uppdatering av intrastatrapport - import

Vi har uppdaterat den befintliga intrastatrapporten för import så att den följer SCB’s standard och går att importera i SCB’s importverktyg på ett lätt sätt.

 

Vyn ‘Sök inleveranser’ visar numera det inlevererade värdet från inköpsordern

Vi har rättat så det pris som finns på inköpsordern när inleveransen utförs, visas som Leveransvärde i vyn Sök inleveranser.

Leveransv_rde2020-12-03_13-52-36.png

 

Sökning på leveranser i vyn Sök leveranser

Mer förfinad sökning på leverans- alt. ordernummer i vyn Sök leveranser finns nu tillgänglig, se nedan:

mceclip0.png

 

Förbättrad säkerhet vid elektronisk fakturering till kund

Vi har höjt säkerhetsnivån tillsammans med Pagero när Specter skickar ut e-faktura till kund.

 

Kvalitetsförbättring - rätt antal på lager vid dropship 

Beräkningen av vilka artiklar som ska plockas från lager och vilka som ska beställas från leverantör är nu uppdaterad så att fördelningen blir korrekt.

 

Kvalitetsförbättring - hindrar att skapa faktura flera gånger

Vi har skapat ytterligare kontroll för att förhindra att faktura kan skapas på en redan slutfakturerad order.

 

Kvalitetsförbättring - SIE-export

Vi har förbättrat prestandan vid export av SIE-filer, både gällande SIE 4E och SIE 4I.

 

Kvalitetsförbättring - försäljningskonto på avtalsfakturor till utland

Vi har säkrat upp så att avtalsfakturor till utländska kunder vilka saknar utländsk leveransadress konteras på rätt försäljningskonto. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer