Internationell momshantering

Följ

Du som e-handlare kan få hela din momsredovisning i andra länder hanterad per automatik om du använder funktionen Internationell momshantering. Alla fakturor och bokföring delas automatiskt upp per momskonto och land och ev. resultatenhet per land.

Systemet hanterar följande:

 • Separat momsrapport per land. Momsrapporten visar summa försäljning samt debiterad moms på denna, fördelat på de olika momssatserna. Belopp både i valuta och SEK.
 • Separata momssatser per land, både full moms och reducerad 1 och 2.
 • Separat fakturanummerserie per land, gäller all försäljning, även kort och faktura typ Klarna.
 • Automatisk visning av rätt org.nr per land, på dokument som t.ex. fakturor.
 • Separata momskoder, dessa kopplas till artiklarna för att rätt moms ska tas ut på produkterna.
 • Separata försäljningskonton, kopplas till artiklar samt momskoder för uppföljning av försäljningen.
 • Standardvaluta kopplas till respektive land, för att hantera försäljning och momsrapport.
 • Systemet kan hantera både momsregistrering avseende  enbart privatpersoner och momsregistrering avseende alla kunder i ett land. Det vill säga att företag kan faktureras med eller utan moms beroende på de regler som gäller respektive land.


Vad händer när du skapar en ny order?

Nya webborder rättar till inställningen på befintliga kunderna enligt korrekt sätt. Det vill säga, om man enbart har webbförsäljning till dessa marknader kommer kundregistret att uppdateras automatiskt.

Även när man manuellt skapar en ny kund i Specter används den nya inställningen för Internationell momshantering. Om de inställningar du gör på ett kundkort eller faktura avviker från grundinställningarna kommer systemet att varna dig.

I praktiken innebär det att det nu bara kvarstår en risk för fel. Detta fel uppstår när en kund har felaktiga exportinställningarna sedan tidigare:

 • om man skapar upp en manuell order på en befintlig kund med felaktiga exportinställningar, då kommer de felaktiga inställningarna att användas
 • om man ändrar en order på en befintlig kund med felaktiga importinställningar, då kommer de felaktiga inställningarna att användas
 • om man ändrar en kreditfaktura på en befintlig kund med felaktiga importinställningar, då kommer de felaktiga inställningarna att användas

OBS! Se till att er webbshop också hanterar detta på rätt sätt, då det annars kan komma in order som är momsbelagda som inte ska vara det etc. Detta kan inte Specter korrigera i efterhand, utan det får ni i så fall justera manuellt på inkomna order.

 

Vad blir momsen? - olika scenarion:

 

Försäljning inom EU

- Ej momsregistrerad

Försäljning till privatperson

Produktförsäljning till privatperson som befinner sig i annat EU-land ska beläggas med svensk moms. Momsen redovisas till den svenska skattemyndigheten.

Inställning i Specter: Inget exportkryss på kundkortet.

Försäljning till företag

Produktförsäljning till företag som befinner sig i annat EU-land skall inte beläggas med moms. Den momsfria försäljningen, tillsammans med köparnas organisationsnummer, redovisas till den svenska skattemyndigheten.

Inställning i Specter: Exportkryss ikryssat på kundkortet.


- Momsregistrerad

Försäljning till privatperson

Produktförsäljning till privatperson som befinner sig i annat EU-land skall beläggas med det lokala landets moms. Momsen redovisas till den lokala skattemyndigheten.

All försäljning i det lokala landet skall registreras på ett separat försäljningskonto.

Momssatserna skall skapas för det aktuella landet och även momsredovisningskonton skall kopplas.

Inställning i Specter: Inget exportkryss på kundkortet.

Försäljning till företag

Produktförsäljning till företag med säte i annat EU-land skall inte beläggas med moms. Den momsfria försäljningen, tillsammans med köparnas organisationsnummer, redovisas till den svenska skattemyndigheten.

Inställning i Specter: Exportkryss ifyllt på kundkortet. Samt Inställningen på “Momsländer” har kryss ifyllt avseende “Sätt företagskunder som exportkunder”.


 

Försäljning utanför EU

- Ej momsregistrerad

Försäljning till privatperson

Produktförsäljning till privatperson som befinner sig utanför EU ska EJ beläggas med svensk moms. Exportförsäljning redovisas till den svenska skattemyndigheten.

Inställning i Specter: Exportkryss ikryssat på kundkortet.

Försäljning till företag

Produktförsäljning till företag som befinner sig utanför EU ska EJ beläggas med moms. Exportförsäljningen redovisas till den svenska skattemyndigheten.

Inställning i Specter: Exportkryss ikryssat på kundkortet.


- Momsregistrerad

Försäljning till privatperson

Samma som inom EU.

Produktförsäljning till privatperson som befinner sig i annat EU-land skall beläggas med det lokala landets moms. Momsen redovisas till den lokala skattemyndigheten.

All försäljning i det lokala landet skall registreras på ett separat försäljningskonto.

Momssatserna skall skapas för det aktuella landet och även momsredovisningskonton skall kopplas.

Inställning i Specter: Inget exportkryss på kundkortet.

Försäljning till företag

Beror på landets regelverk. Kontakta respektive lands skattemyndighet vad som gäller.

Inställning i Specter: Om försäljning skall beläggas med moms skall inte export/EU-kryss vara ifyllt på kundkortet, och inställning under “Momsländer” ska INTE kryss ifyllt avseende “Sätt företagskunder som exportkunder”

Om försäljning inte skall beläggas med moms skall export/EU-kryss vara ifyllt på kundkortet, och inställning under “Momsländer” skall krysset vara ifyllt avseende “Sätt företagskunder som exportkunder”.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer