Versionsmeddelande 2020-10-23

Följ

Här kommer en lista med nyheter som har kommit ut under hösten.

 

Genomförsäljningsrapport visar lagerplats och leverantörens ledtid 

Rapport för Genomförsäljning har uppdaterats med två nya kolumner.

  • Ledtid - leverantörens ledtid
  • Lagerplats - vid urval på valt lager alt. då man bara har ett lager

 

SMS-avisering av order

När order skapas eller editeras i Specters gränssnitt hämtar Specter kundens mobilnummer från kundkortet och skriver in det för SMS-avisering av ordern.  

SMS-aviseringen kan även hämtas ut från Specter när t.ex. ett lagersystem hämtar orderinformation från Specter.

Fältet är nu synligt och editerbart i ordervyn, så länge som man inte har valt "Ingen avisering" under Fraktsystem i systeminställningarna.

 

Handelsfaktura - inköpsordernummer

Inköpsordernummer-fält utökat till 20 tecken (tidigare 10 tecken)

 

Ny artikeletikett

Ny artikeletikett med storlek 80 * 25 mm

 

Internationell Momshantering - buggrättning

Tidigare bugg vid internationell moms är rättad. Kunder med momsregistreringnummer ( + export-kryss) ska nu få fakturor utan moms.

 

Ny enhetskod i Peppol (Efaktura)

Ny enhetskod/UNECE-kod för decimeter

 

Leverantörsfakturor från Pagero

Förbättring vid hantering av leverantörsfakturor där leverantörens artikelnummer finns på flera artiklar i Specter. Tidigare kastades ett fel och kunden kunde inte behandla fakturan. Nu visas en varning som upplyser kunden om problemet och standardkonto blir förvalt för konteringen.

 

Återläsning Klarna v3

Vi har lagt till möjligheten att förskjuta inbetalningsdatum med förinställt antal bankdagar då pengarna kan betalas ut från Klarna med ett antal dagars fördröjning.

 

API

Kvalitetsförbättringar i API:t i form av:

  • Förbättrad felhantering och loggning
  • Förbättrad felhantering gentemot partner
  • Förbättrad validering av indata
  • Utökning med nya fält vid hämtning av inköpsorder
  • Utökning med nya fält vid hämtning av kundorder

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer