Svea - order - ändra eller makulera

Följ

Ändra order


Specter har stöd för att ändra order hos Svea via API-koppling. Vid ändring av order så skickas ett API-anrop till Svea och under tiden visas meddelandet “Sparar ordern hos Svea Checkout. Vänta…” (se bild nedan).

Om allt har gått bra ändras ordern även i Specter och du skickas vidare till orderlistan. Om Svea inte godkänner ändringen, visas felmeddelande (Sveas felmeddelande) och order ändras inte i Specter. Vid eventuella fel blir du kvar i vyn “Ändra order”.

 

mceclip4.png

 

Det är möjligt att lägga till orderrader på fakturan och således höja reservationsbeloppet. Det är dock inte möjligt att höja beloppet om reservationen är gjord med kortbetalning.

Svea tillåter inte ändring av adressinformation. Om adressfälten ändras i Specter visas felmeddelande om att adressinformation ej får ändras.

Makulera order


Specter har stöd för att makulera order hos Svea via API-koppling.  Genom att “Ta bort order” eller “Avbryt order” i orderlistningen skickas signal till Svea om makulering. 

Svea kommer att matcha ordern mot orderid (paytypeReference i Specter). Om ingen order hittas returneras felmeddelande (Sveas felmeddelande visas).

Förtydligande

Om man har gjort en leverans men inte skapat någon faktura så makuleras hela ordern hos Svea.

Vid Delleverans om man har skapat faktura/del aktiverat från Specter så kommer vi bara att makulera det som återstår på ordern hos Svea.

Så om hela eller resterande av reservationen makuleras så styr alltså hur tillvrida det har skapats en faktura på de delar som man vill makulera. Då måste man istället kreditera den fakturan med de artiklar som man vill ta bort/avbryta i Svea.

Observera att order tas bort i Specter oavsett om det blir något fel vid borttagning av Svea reservation eller om ordern ej hittas hos Svea.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer