Svea Instore

Följ

Svea Instore

Som kund börja med att kontakta Svea och skaffar ett Instore-konto. Sveas kundtjänst vet vad ett “Instore-konto hos Specter” innebär. Kunden bestämmer ihop med Svea vilka betalsätt som ska erbjudas och om t.ex. fakturaavgift ska användas.

OBS. Detta konto är inte samma konto som används av webshop. Det här kontot ska vara ett fristående konto som är kopplat till Specter.


I Specter skapa man en ny order med betalsätt Svea Instore/SCH som konfigureras upp av Specter.

 

 

 

Obligatoriskt för att skapa en “instore-order”:

  • Svea Instore kontot måste vara upplagt i Specter. Kontakta Specter för att sätta upp kontot. Instore-kontot ska inte blandas ihop med Svea Checkout-konton som används av webshop. Det krävs ett separat konto.
  • Giltigt mobilnummer på Specters kundkort

Vi skickar följande data:

 

Property

Beskrivning

Källa

MerchantOrderNumber

Unik identifierare som Specter skapar.

Obligatoriskt

Specters ordernummer + timestamp

MobilePhoneNumber

Kundens mobilnr. Obligatoriskt

Kundkortet i Specter

CountryCode

Kundens landskod. Svea använder denna till att kontrollera att instore kontot tillhör samma land som kund. Obligatoriskt

Kundkortet i Specter

OrderItems

Artikelnr, Benämning, Antal, Pris, Rabatt i %, Moms i %, Enhet, Radnummer. Anges i MinoryUnits. Obligatoriskt.

Orderrader på order i Specter

CallbackUri

Endpoint i Specter som tar emot callback. Anropas av Svea när köpet har slutförts av kund. Order i Specter uppdateras med betalningsreferens. Order hamnar i vanliga svea-flödet.

 

TermsUri

Länk till kundens köpvillkor

Obligatoriskt

Sparas under betalsätt.

MinutesUnitlLinkExpires

Antal minuter som betallänken är giltig hos svea. Länken förnyas om man sparar om order i Specter.

Hårdkodat i Specter till 48h.

PresetValues

Värden som förifylls i Sveas checkout. Kan vara

personnummer, e-postadress, postnr och typ av kund (privatperson /företag). Dessa plockas upp och skickas med från Specter om det finns sparat. Användbart när man har återkommande kunder.

Kundkortet i Specter

Currency

 

Orderns valuta

 

Bild 2: Vid skapande av instore order notifieras kund att SMS kommer att skickas ut till slutkund.

Om man har sparat personnummer, e-postadress, postnummer och typ av kund (privat/företag) kommer detta skickas med till Svea Instore API och du slipper att skriva in det själv och på så sätt förenklas genomförandet av köpet.

När order är skapad hos Svea kommer din kund att få ett SMS (ej e-post) med en betallänk för att slutföra köpet i Svea Instore.

 

Order som väntar på betalning visas i Specter med en egen ikon i orderlistan, se bild nedan.

2020-10-12_11-43-44.png

mceclip0.png

 

Om man vill skicka ut betallänk igen kan man hålla muspekaren över ordernumret och kopiera betallänk enligt bild nedan.

 

2020-10-12_11-48-37.png

 

Ändra order innan betalning är genomförd

En instore order kan ändras i Specter men pga att Svea Instore saknas ett anrop för att ändra order kommer ändring av order att trigga följande flöde mot Svea Instore:

 

  • Hämta status (för att kunna avgöra om betallänken kan avbrytas)
  • Avbryt befintlig betallänk
  • Skapa ny betallänk

mceclip1.png

Bild 4: Vid ändring av instore order notifieras kund att SMS kommer att skickas ut till slutkund

Notera att varje gång man ändrar ordern i SBM (innan betalning är slutförd) kommer din kund att få ett nytt SMS.

 

Ta bort/avbryt order

Specter Stödjer att man kan cancelera Svea betallänken innan kund betalt eller giltighetstiden har gått ut så ordern inte är tillgänglig för betalning längre.

Betalningen är avbruten hos extern betalleverantör (svart ikon)

mceclip2.png

Betalningen är inte längre giltig hos extern betalleverantör (grå ikon)

Bild 5: Vid borttagning/cancel av en Svea instore order.

 

Förklaring till statusikoner för Svea Instore

Inväntar att kund slutför köp hos extern betalleverantör

mceclip4.png

Bild 6 :Inväntar att kund slutför köp hos extern betalleverantör

mceclip5.png

Bild 7: Om Svea Instore order väntar på betalning visas betallänk istället för sveas reservationsnummer

 

Betallänken kunde inte skapas hos externa betalleverantör (röd ikon)

mceclip6.png

Betalningen är avbruten hos extern betalleverantör (svart ikon)

mceclip7.png

Betalningen är inte längre giltig hos extern betalleverantör (grå ikon)

mceclip8.png

När köpet slutförs i Svea Instore av din kund notifieras Specter och Sveas referensnummer sparas på ordern. Nu har ordern hamnat i det ordinarie Svea-flödet och du kan aktivera, ändra, makulera och kreditera ordern (med full integration till Svea Checkout).

 

Plocklista

Det finns kontroller bakom plocklistan att ordern inte kommer med ut i plockflödet förens ordern fått status återrapporterat från Svea att den är betald/reserverad.

mceclip0.png

OBS

Gränssnittet som visas i filmen kan skilja sig från hur det se ut i ert Specter affärssystem. Grundfunktionaliteten är dock densamma och våra själv-hjälp-filmer kommer löpande att uppdateras i samband med att dess innehåll / underliggande funktioner gör det.

Tveka inte att höra av er till vår support om ni har några frågor ang filmens innehåll.

 

Hjälpfilm och webbinar

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer