Versionsmeddelande 2020-08-20

Följ

Några nyheter som har införts under sommaren:

  • Lättare att hitta manuella order för dig som har Multishop
  • Kundexport - Land
  • Kundreskontra - rapport för specifik kund
  • Hämta ut paketartikel-info via API till integrerande system
  • Dropship - "Vår referens"
  • Artikel - marginal
  • Bokföring - enklare sökning
  • API - kvalitetsförbättringar

 

Läs om dem nedan:

Lättare att hitta manuella order för dig som har Multishop

Om flera webshoppar används som säljkanaler med Multishop-funktionen är det nu enklare att visa endast manuellt registrerade order. Under "Fler sökkriterier" på order kan man nu filtrera på “Ej kopplad till webbshop”.

mceclip1.png

 

Kundexport - Land

Vid kundexport under Verktyg -> Import/Export finns nu valet att utöver Land Id även inkludera landsnamnet i exportfilen.

mceclip0.png

Kundreskontra - rapport för specifik kund


Behöver du skicka kontoutdrag på förfallna fakturor till en kund kan du lätt göra det nu i den förbättrade reskontrarapporten då du väljer den aktuella kunden i rullistan.

mceclip0.png

 

 

Hämta ut paketartikel-info via API till integrerande system

Paketartiklar och dess struktur kan numera hämtas upp av andra system från Specter via API:t.

Dropship

Vid manuellt skapande av dropshiporder sätts numera “Vår referens” till inloggad användare.

Artikel - marginal

Uppdaterad marginal visas nu direkt när leverantörens inköpspris ändras vid editering av artikel.

Bokföring

Enter-tryck triggar nu sökning i verifikationslista-vyn

Integrationer

Förbättrad kvalitet vid API-anrop

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer