Massutskrift av plocklistor

Följ

För att göra massutskrifter av plocklistor i systemet så klickar ni på order i vänstermeny följt av "Massutskrift plocklistor" i den övre menyn.

När ni ska skapa en massutskrift för era plocklistor så kan ni filtrera på orderdatum eller leveransdatum samt ange för vilken period utskrifterna skall gälla.

Ni kan också filtrera för vilka ordrar ni vill göra utskriften för genom att kryssa i/ur rutorna för orderstatus. Exempel: Om orderstatusen "Helt levererbara" är vald (standardvalet) så skrivs plocklistor endast ut för ordrar där allt går att leverera (finns i lager).


Filtrering kan göras på lagerplatserna som står angivna på respektive artikelkort. Ange lagerplats tex A1, B2. Filtreringen arbetar på följande sätt: "Lagerplats börjar med". Ni kan också filtrera på lager om ni har flera olika lager. 

 

När det kommer till valen för att filtrera på plocktyp så har man tre typer att välja mellan:

Oavsett status: Tar med alla ordrar inom datumintervallet oavsett status förutsatt att inga andra filter är satta.
Enplock (Order med enbart en lagerartikel att plocka): Tar ut alla ordrar som enbart innehåller en artikel som går att leverera förutsatt att inga andra filter är satta.
Flerplock (Order med fler lagerartiklar att plocka): Tar ut alla ordrar som innehåller fler än en lagerartikel som går att leverera förutsatt att inga andra filter är satta.

Det går också att göra filtrering per webshop och/eller per leveranssätt.
Valen för "Kvitto/A4", "Samlingsplocklista" och "Etikettformat (enbart om vald plocktyp är enplock) styr hur utskriften av plocklistorna kommer att se ut.

Kvitto/A4: Om detta alternativ väljs så kommer formatet på massutskriften att göras i A4- eller kvittoformat. Detta beror på inställningen som är vald under systeminställningarna för plocklistan.

Samlingsplocklista: Om detta alternativ väljs så kommer formatet på massutskriften att göras i A4-format. Fler inställningar kan sättas beroende på vilken information som skall visas på utskriften.

Etikettformat (enbart om vald plocktyp är enplock): Detta alternativ kan enbart väljas om valet för "Filtrera på plocktyp" är satt till "Enplock". Etiketten som genereras är av måtten 70x54 mm och går inte att förändra i dagsläget.

Ovan bild visar ett exempel på en utskriven plocklista i etikettformat. Valet "Skanning för utleverans" är vald för alternativet "Streckkod på plocklista" i denna utskrift.

De sista valen att ta ställning till är dels hur streckkoden skrivs ut på plocklistan samt max antal plocklistor som skall genereras. För "Streckkod på plocklista" finns det två valmöjligheter:

Utleveranssida (standard): Detta alternativ gör att ni kommer till läget för att göra en utleverans av kundordern när ni skannar streckkoden på plocklistan.

Skanning för utleverans: Detta alternativ gör att ni kommer till läget för "Skanning av artiklar för utleverans". 

Inställning för massutskrift plocklistor

Funktionen för massutskrift plocklistor skriver som standard ut 30 plocklistor åt gången, de 30 äldsta olevererade baserat på ordernummer. Önskas annat antal än 30 kan det ställas in under "Inställningar" i vänstermenyn följt av "Systeminställningar" i den övre menyn. Scrolla sedan ner till avsnittet för "Plocklista".

Här ställer ni även in utskriftsformatet på plocklistan (A4 eller kvitto-format) samt en sorteringsinställning för i vilken ordning artiklarna skall skrivas ut på plocklistan.

Vidare finns inställningar för om systemet skall skriva ut en streckkod på plocklistan (detta är obligatoriskt om funktionen snabbleverans används) och om endast artiklar som har ett lagersaldo som överstiger noll skall visas på plocklistan.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer