Lager, lagerstyrning

Följ

Förutsättning för att lagerstyrning ska fungera:

 • Funktionen multilager.

 

Inställningar (ställs in av Specter):

 • Prioritera lager i kundens land först (valbar inställning)
  Markera om ordern i första hand skall levereras från ett lager i kundens hemland. Om flera lager finns i kundens hemland kommer prio-ordningen enligt nästa punkt att användas.

  Om order inte kan levereras från ett lager i kundens hemland så kommer lagret att väljas utifrån vald lagerprioritering enligt nästa punkt.

 • Prioritera lager
  Prioritera alla lager enligt en fallande skala. Prio 1 har högst prioritet.

 

Lagerstyrnings-regler:

 • Kriterium 1: Är landsinställningen aktiv?
  • Om ja, kontrollera först om lager, enligt prio-ordning, i kundens hemland kan leverera hela ordern.
  • Om nej, gå till kriterium 2.
 • Kriterium 2: Vilket lager kan leverera alla artiklar?
  • Kontroll av lager i prio-ordning och om alla artiklar kan levereras på ordern.
  • Det första lager som kan leverera alla artiklar, där läggs ordern.
 • Kriterium 3: Om inget lager kan leverera alla artiklar, lägg order på lager med prio 1.

 

Exempel:

Lagerprio:

 • Lagerprio 1 = Sverige-lager 1
 • Lagerprio 2 = Sverige-lager 2
 • Lagerprio 3 = Sverige-lager 3

Det kommer in en order med 3 st artiklar.

 

Ex 1:

- Sverige-lager 1 kan leverera 1 st artiklar

- Sverige-lager 2 kan leverera 3 st artiklar

- Sverige-lager 3 kan leverera 3 st artiklar

I detta fall läggs ordern för leverans på Sverige-lager 2 i och med att det är det första lagret som kan leverera alla artiklar.

 

Ex 2:

- Sverige-lager 1 kan leverera 1 st artiklar

- Sverige-lager 2 kan leverera 2 st artiklar

- Sverige-lager 3 kan leverera 2 st artiklar

I detta fall läggs ordern för leverans på Sverige-lager 1 då inget lager kan leverera alla artiklar och då läggs ordern på det lager som har prio 1.

 

 

Ex 3:

Kundorder läggs av kund i USA.

 • Lagerprio 1 = Sverige-lager 1
 • Lagerprio 2 = Sverige-lager 2
 • Lagerprio 3 = Sverige-lager 3
 • Lagerprio 4 = USA-lager

 

 • Landsprio: USA = 1
 • Landsprio: Sverige = 2

 

- Sverige-lager 1 kan leverera 3 st artiklar

- Sverige-lager 2 kan leverera 3 st artiklar

- Sverige-lager 3 kan leverera 3 st artiklar

- USA-lager kan leverera 3 st artiklar.

 

I detta fall läggs ordern för leverans på USA-lager då landsprio kontrolleras före respektive lagerprio.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer