Inläsning av direktbetalningar och förskottsbetalningar

Följ

Vid en direktbetalning sker en utbetalning av orderbeloppet från SVEA Checkout till ert bankkonto. Beroende på vilka villkor som gäller i avtalet genomförs betalningarna i regel med en viss fördröjning. 

Fakturan skapas i Specter efterhand, för det mesta i samband med varuleveransen. Genomförs utbetalningar med flera dagars fördröjning har ofta en faktura redan hunnit skapats och betalningen prickar då automatiskt av fakturan som betald med korrekt datum. Sker utbetalningen redan samma dag finns kanske ingen faktura i utbetalningsögonblicket. Inläsningen kan då inte matcha mot någon faktura. I SVEA Checkout-integrationen bokas direktbetalningar istället på ett förskottskonto vid inläsningen, ordern hittas och bokningen sker med ett korrekt datum. 

När fakturan sedan skapas kommer förskottskontot att bokas mot intäkter och moms. I och med det kan eventuella fel förhindras i bokföringen eftersom förskottskonto och bankkonto annars inte skulle blir nollade vid återbetalningar.

Ikonen för “avbryt order” är gråmarkerad nu vid en förskottsbetald order och klickar man på den möts man av denna information:

1.jpg

Man måste vid sådana tillfällen istället gå vägen via faktura och kreditfaktura. Det gäller samtliga betalleverantörer och alla manuellt för-betalda order.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer