Kund, massborttagning av kunder

Följ

Ta bort/Anonymisera kunder baserat på urval är en funktion som ger möjligheten att ta bort alternativt anonymisera, upp till 500 kunder i taget i ert system. 

OBS! För att funktionaliteten massborttagning av kunder ska kunna användas krävs det att man har funktionen CRM / Säljstöd aktiverad i sitt system och användaren som skall utföra aktionen behöver ha rättigheten "Ta bort kunder (masshantering)".

Tips! Se även filmen längst ner på sidan.

 

Ta bort/Anonymisera kunder baserat på urval

Välj register i toppmenyn och därefter kundregister i vänstermenyn och ta bort kunder

Borttagningsalternativen är:

  • Kunder med köp gjorda enbart innan valt datum
  • Kunder skapade innan valt datum, som aldrig gjort köp
  • Båda alternativen ovan

Urvalet är begränsat till max 500 poster och omfattar enbart kunder som är inlagda som privatpersoner i Sbm. Funktionen kan då behövas köras flera gånger för att ta bort kunder till och med valt datum.

Vid val av datum så bör du ta i beaktning att datumet du sätter är ett "till och med datum". Utifrån borttagningsalternativet så kommer systemet därför att ta bort/anonymisera alla kunder, som går att ta bort, och som finns från det att du startade ditt Spectersystem till det datum du väljer.

Exempel: Om du väljer 2017-12-31 som "till och med datum" och borttagningsalternativet "Kunder med köp gjorda enbart innan valt datum" så kommer systemet att föreslå borttagning av kunder som har köp som är gjorda från det att du startade ditt Spectersystem till och med datumet 2017-12-31.

Tanken med datumet är att kunder som är äldre än ett år är de kunder som man generellt önskar ta bort. Den varningsruta som dyker upp är därmed en informationstext som talar om för dig att perioden som systemet tittar på, utifrån det datum du angivit, är längre än ett år bakåt i tiden sett från det datum då du startade med Specter. Ditt urval riskerar att ta bort kunder som antingen nyligen skapats eller nyligen har genomfört köp. (inom mindre än ett år från och med nu).

 

 

Informationsmeddelandet som visas vid val av ett datum tidigare än 1 år bakåt i tiden. 

 

 

Verifiera borttagning av kunder

Efter en genomförd utsökning baserad på urval visas en verifieringssida, där man kan se totalt antal kunder, antal som kommer att ignoreras och antal som kommer att ta bort eller anonymiseras.

Möjlighet finns att ta ut en lista för granskning av kunder, både för ignorerade kunder och kunder som kommer att tas bort/anonymiseras.

När du sedan bekräftar att starta borttagningen kommer ytterligare en fråga innan borttagningen/anonymiseringen av kunderna påbörjas. 

Väljer ni att fortsätta med borttagning/anonymisering av kunderna kommer därefter ett resultat att visas när arbetet är färdigt. 

 

OBS!

Gränssnittet som visas i filmen kan skilja sig från hur det se ut i ert Specter affärssystem. Grundfunktionaliteten är dock densamma och våra själv-hjälp-filmer kommer löpande att uppdateras i samband med att dess innehåll / underliggande funktioner gör det.

Tveka inte att höra av er till vår support om ni har några frågor ang filmens innehåll.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer