Artiklar, kopiera artikel

Följ

Du kan nu enkelt kopiera en befintlig artikel i Specter genom att klicka på kopieringsikonen som visas i artikellistningsvyn. 

Sök upp artikeln som ni vill kopiera via Register i övre menyn och Artiklar i vänster meny . Där klickar ni på kopieringsikonen på höger sida för att kopiera er artikel. 

När du klickat på ikonen så kommer du till sidan för att skapa en ny artikel där fälten från den artikel du valt att kopiera nu är för ifyllda.

I denna vy finns det några värden som måste kontrolleras/förändras för att artikeln ska kunna skapas i systemet:

  • Välj ett nytt artikelnummer eftersom artikelnummer måste vara unika (för nästa lediga artikelnummer, klicka på "Uppdatera artikelnummer")
  • Om benämningen inte skall vara samma som ursprungsartikeln så måste även den förändras. Detta gäller också eventuella utländska benämningar.
  • Kontrollera och/eller förändra all ifylld information ex. leverantör, pris, lagerplats.
  • Lägg till lagersaldo om ett sådant skall finnas på artikeln som skapas.
     Nedanstående information följer INTE med från ursprungsartikeln:

  • Lagersaldon
  • Artikelrabatt - generell/fast pris per valuta
  • Varianthantering och variantartiklar


För att underlätta kopiering av samma artikel flera gånger visas kopiera-kommandot även på artikelkortet (i högra hörnet i menyraden), se bild nedan. Detta för att slippa söka upp artikeln på nytt.

 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer