Faktura, kopiera avtal

Följ

Genom att kopiera ett befintligt avtal sparas tid på att man slipper skapa upp ett nytt från grunden. Alla uppgifter från det kopierade avtalet följer med till det nya avtalet och kan därefter editeras.

 

Gå till avtal under huvudmeny Ekonomi - Kundreskontra och Avtal att fakturera.

Sök upp det avtal som ska kopieras.
Utsökning kan göras på avtalsnr, kund, eller avtalsmall.

 

 

 

När avtalet är kopierat finns möjlighet att byta avtalsmall och kund. De kan väljas om artikelraderna skall vara enligt det kopierade avtalet eller enligt avtalsmall. Startdatum kopieras inte, det blir aktuell dags datum.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer