Kund, ta bort kund

Följ

Här beskriver vi hur man kan ta bort kundinformation i Specter.

När man klickar på "Ta bort kund" i menyn kommer systemet att ta reda på om kunden kan tas bort eller anonymiseras. Detta styrs av om kunden har transaktioner/händelser kopplade till sig eller inte. 

Det borttagna kundnumret kan inte återanvändas.

Om kunden inte har några transaktioner/händelser visas knappen "Ta bort kund".
Om kunden har transaktioner/händelser visas knappen "Anonymisera kund".

Ta bort kund

Register - Kundregister och Ta bort kunder (GDPR). För att kunna ta bort en kund från systemet krävs att följande transaktioner/händelser inte är kopplat till kunden. När kundens data är borttagen går det inte att återkalla kundens information.

 • Aktiviteter och händelser
 • Avtal
 • Avtalsfakturor
 • Koppling till projekt och projektgrupper
 • Faktura
 • Historik kring skickade mail på dokument
 • Order och ev. extra orderinformation
 • Kvitton
 • Påminnelseavgifter
 • Återförsäljare
 • Offerter


Om det finns dokument kopplade till kunden kommer även dessa att tas bort. En varning kommer visas med röd text i systemet.


Det finns två sätt att ta bort en kund.

1. Sök upp kunden i kundregistret och ta bort den genom att klicka på soptunnan i listningen. 

2. Klicka på "Ta bort kund " i övre menyn inne på kundkortet.

 

Systemet informerar om kunden kan tas bort eller ej och det går inte att återskapa en kund när man tagit bort den.

I bilden nedan visas information om att kunden har dokument kopplade till sig och att dessa tas bort i samband med att kunden tas bort.

 

 

Om kunden har ofakturerade eller olevererade ordrar samt några fakturor som inte är betalmarkerade så visas nedanstående information.

 

Aktivera funktion per användare

Möjligheten att ta bort kund sätts som en rättighet på användarnivå. Admin-användaren har rättigheten per automatik och kan välja att aktivera den för sina användare.

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer