Butikskassa, journalminne

Följ

Journalminnet kan tas ut för valfritt datumintervall med begränsningen 7 dagar. Den innehåller information om alla sparade händelser i kassan under perioden; köpkvitton, återköpskvitton, betalningar, utbetalningar, insättningar, uttag, X-dagrapport, Z-dagrapport och utskrift av kvittokopia.

Det finns möjlighet att exportera journalminne till Xml. Filen följer SAF-T formatet som är en internationell standard för export av data till skattemyndigheter. Vid export inkluderas endast händelser som är med i dagsavslut. Säkerställ därför att alla dagsavslut är gjorda för vald tidsintervall. Export-filen inkluderar händelser i alla kassor.

Välja kassa i vänstermenyn och därefter journalminne. 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer