Versionsmeddelande 2018-04-25

Följ

 Förbättring: Export av journaler till Excel (CSV) 

Vi har uppdaterat tre rapporter med stöd för att skapa dokumentet i CSV-format, för användning i bl.a excel.

-Leverantörsreskontra
-Leverantörsfakturajournal
-Fakturajournal

 

 

 

Buggfix: Prisstaffling vid skapande av inköpsorder

Åtgärdat fel vid användning av prisstafflingsrabatter på artikel som har kunnat ge upphov till felaktiga leverantörspriser vid skapande av inköp.

 

Buggfix: Koppla projekt till inköpsorder och kreditfaktura.
Tidigare var inte projektträdet synligt när man skulle koppla prjekt till inköpsorder och kreditfaktura. Det är nu åtgärdat.

Förbättring av prestanda vid utsökning av kvitton i Specter-POS

Sökning på serienummer fungerade inte om man hade mycket data.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer