Rapporter, genomförsäljningsrapport

Följ

Genomförsäljningsrapport - Rapport i excel (csv)

Ligger under inköpsrapporter och är endast tillgänglig för kunder med inköpsfunktion.

Rapporten kan användas för inköpsberäkning och kan vara ett underlag för kampanjer. Du kan analysera marginaler per leverantör, m.m.

Beroende på mängden data i just ditt system kan det ta olika lång tid då rapporten skapas. Börja gärna med att söka på en kortare period och prova dig fram.

Man kan välja ett lager, annars visas alla lager. Man kan även välja en rabattprislista, endast rabattprislistor i SEK kommer att visas.

Rapporten visar artiklar med lagerrörelse under en vald period
- artikelgrupp med det antal nivåer som finns i systemet
- artikelnummer, benämning och internkommentar på artikelkortet
- vid variantartiklar visas huvudartikeln
- in- och utleveranser samt korrigeringar
- fysiskt samt disponibelt antal på det valda lagret alt. alla lager per dags datum

- täcktid i dagar som visar hur många dagar som dagens disponibla saldo räcker till vid samma hastighet på utleveranser. Det vill säga hur länge räcker lagret med den nuvarande försäljningshastigheten.

- genomförsäljningsprocent är ett nyckeltal som ger företaget en uppfattning om hur mycket varor som man sålt/levererat av den inlevererade volymen under en period. Exempelvis om man tagit emot 100 st av en artikel under vald rapportperiod, och vid slutet av perioden återstår 50 av dessa som disponibelt saldo motsvarar detta 50 % genomförsäljning. Nyckeltalet tar alltså hänsyn till disponibelt saldo, dvs levererat och inneliggande order.

- utleverans per dag
- leverantör (första på artikelkortet)
- inköpspris i valuta och omräknat till SEK efter kursen i systemet
- kalkylinköpspris
- försäljningspris med och utan moms
- rabattprislistans pris om vald
- försäljningsmarginal
- datum för nästa inleverans
- antal artiklar på nästa inleverans
- antal artiklar på alla kommande leveranser

Tanken är att använda sig av excels egna funktioner när du vill sortera på artikelgrupp, leverantör, variantens huvudartikel eller annat. Ett enkelt sätt är att formatera rapporten som en tabell och sedan sortera och/eller filtrera. Det görs enklast genom att markera en ifylld cell i rapporten och använda kortkommandot CRTL+t alternativt genom Infoga-fliken och välja Tabell.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer