Investera er tid i en utbildning - jobba smartare, få ut mer av er organisation

Följ

Har du funderat på om det går att jobba effektivare med era olika affärsflöden?
Våra Specterkonsulter ger er möjlighet att få en genomlysning av era arbetssätt och hur de skulle kunna förbättras med hjälp av Specters affärssystem. Vårt mål är att Specter affärssystem skall spara er tid och/eller höja kvaliteten i era arbetsflöden (processer) samt att ni skall kunna fatta bättre och mer välinformerade affärsbeslut baserat på informationen ni får från Specter.

Tillsammans går vi igenom ert företag och hur ni jobbar med Specter. Därefter, baserat på vår mångåriga kunskap i Specter affärssystem och erfarenheter från hur våra olika kunder arbetar diskuterar vi alternativa, potentiellt mer effektiva, arbetssätt. Vissa lösningar/arbetssätt utgår från funktioner ni redan har i systemet och andra med funktioner ni ännu inte har i systemet. Vi kan även diskutera lösningar som inte har med Specter att göra.


Våra Specterkonsulter hjälper er antingen på plats hos er eller på distans, ni väljer vad som passar er bäst.


Ni får som bäst nytta av oss

  1. När ni snabbt ska komma igång med Specter. Vi kallar detta “Kickstart”.
  2. När en nyanställd snabbt ska komma igång med Specter.
  3. När ni jobbat ett tag med Specter och ställer er frågan om ni verkligen använder er av Specter på bästa sätt (vi märker att det finns en del av våra kunder som börjar i fel ända och fortsätter att jobba ineffektivt under hela företagets livslängd).

Vi genomför konsultationer och utbildningar inom olika funktioner/områden:

  • Försäljning (CRM/säljstöd, offert, order, faktura, dokumenthantering, webshop, betallösningar, variantartiklar, paketartikel)
  • Lager (inleveranser, utleveranser, Unifaun, multilager, leveranssätt)
  • Inköp (dropship)
  • Butiksförsäljning (kassahantering)
  • Kundtjänst (ärendehantering, returer, reklamationer, kreditfaktura)
  • Bokföring (kundreskontra, leverantörsreskontra, avtalsfakturering, FIFO, internationell momshantering, mm)

Konsultationen anpassas självklart efter den eller de personer som deltar och deras funktion i företaget.

Under konsultationen är vi både inloggade i ert Specter-system för att genomföra de ändringar vi kommer fram till samt att vi parallellt är inloggade i ett utbildningssystem för att effektivt kunna visa på hur systemet fungerar i de olika flödena.

Vi vill att resultatet av en Specterkonsultation ska vara att ni sparar tid och kan lägga mer tid på antingen intäktsbringande aktiviteter eller fritid. Att ni får/har kontroll över siffrorna så att ni kan fatta välinformerade affärsbeslut.


Ni kan göra en intresseanmälan här eller ring på telefon 0304-64 94 00.
 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer