Balansrapport

Följ

Balansrapporten sammanställer tillgångar, skulder och eget kapital alltså företagets ekonomiska ställning. Balansrapporten kan ni enbart ta ut om ni har funktionen Bokföring i systemet.

 

Balansrapporten tar ni ut genom att klicka på rapporter/journaler i vänster meny därefter väljer ni balansrapport i rullisten.

 

Ni väljer den period ni vill ta ut rapporten på och kan också ta ut rapporten i Excel om så önskas. Vill ni välja att ta ut rapporten per resultatenhet klickar ni i rutan för filtrera för resultatenheter och vid fler resultatenheter kan ni också välja en och en resultatenhet. 

 

Balansrapporten är uppställd i kontonummerordning. Ingående balans visar kontobalansen vid periodens början, Period visar hur balansen förändras under perioden och Utgående balans visar kontobalansen vid periodens slut.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer