Utgifter, felaktigt registrerad utgiftstyp

Följ

Jag har lyckats registrera en leverantörsfaktura som en leverantörskreditfaktura. Kan jag ändra utgiftstyp på utgiften?

En förändring av detta slag är inte möjlig i systemet i dagsläget om du registrerat flera utgifter i efterhand då den felaktigt skapade leverantörskreditfakturan då inte är sist i nummerserien.

Om du precis har skapat leverantörskreditfakturan som har felaktigt utgiftstyp så kan du ta bort den via "soptunnan" längst till höger på utgiftsraden. Detta förutsätter också att du inte hunnit journalföra utgiften.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer