Utgifter, kan jag ta bort en registrerad utgift/leverantörsfaktura?

Följ

Jag har registrerat en felaktig utgift/leverantörsfaktura, kan jag ta bort denna?

Du kan endast ta bort en utgift/leverantörsfaktura om den är sist i nummerserieordningen av dina utgifter. Anledningen är för att nummerserien måste vara intakt enligt Skatteverkets regler.

 

Tre kriterier måste vara uppfyllda för att en utgift eller leverantörsfaktura ska kunna tas bort:

* Utgiften/leverantörsfakturan måste vara den senast skapade och alltså ha det högsta utgiftsnumret.
* Utgiften/leverantörsfakturan ska inte vara journalförd. OBS! När du har direktbokföring, dvs att utgiften blir bokförd med en gång, kan den inte ändras. Om du tar bort utgiften i detta läget så blir det ett vändningsverifikat.
* Om det är en leverantörsfaktura ska den vara obetald.
  (För att ta bort en utbetalning, se Ångra utbetalning.)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer