Importera/exportera SIE-fil

Följ

Specter använder SIE-4 format. Mer info om vad SIE-4 innehåller finns på SIE-Gruppens hemsida.

Klicka på "Bokföring" i vänstermenyn.

Välj sedan importera eller exportera SIE4-fil i övre menyn.

SIE-fil import 

  • OBS! Man kan importera bara en gång om man låter systemet skapa egen verifikatnumrering. Om du råkar importera samma poster två gånger med denna inställning skrivs de inte över utan läggs till. Du får alltså samma post två gånger i bokföringen.
  • Om det används verifikatnumrering från SIE-filen, uppdateras verifikaten istället, se bild nedan.

 

mceclip0.png

  • Har du resultatenheter/projektkoder måste de för närvarande vara i nummerformat. Hade du annat format i ditt gamla program kan du ersätta dem i filen med nummer och sedan importera filen.
    • Nedan visas exempel på hur en transaktion på konto 3020, resultatenhet 3 och 3000 i debet skall se ut i en SIE-fil. Första siffran i klammerparentesen står för dimensionsnummer och andra siffran för objektnummer. Eftersom i dagsläget Specter har en nivå, skall första siffran i klammerparentesen alltid vara en etta och den andra siffran=resultatenhet skall omringas av dubbla citationstecken.
#TRANS 3020 {1 "3"} 9000

 

SIE-fil export

I Specter finns det möjlighet att exportera ett helt bokföringsår eller en period.

Det används två olika SIE-format för dessa exporter, läs mer i bilden nedan.

SIE4e-formatet kräver att bokföringsår för exporten väljs och SIE4i-formatet kräver att fr.o.m. - t.o.m. datum väljs. Dessa val görs i nästa steg.

mceclip0.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 9 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer