Resultatrapport

Följ

Resultatrapporten visar ditt bokförda resultat för vald period, konto för konto. I resultatrapporten kan ni bland annat utläsa omsättningen, bruttovinsten, jämförelser mot budget och föregående år samt vinsten. Resultatrapporten kan ni enbart ta ut om ni har funktionen Bokföring i systemet.

Resultatrapporten tar ni ut genom att klicka på Rapporter/Journaler i vänster meny därefter väljer ni Resultatrapport i rullisten.

 

Ni väljer den period ni vill ta ut rapporten på och kan också ta ut rapporten i Excel om så önskas. Vill ni välja att ta ut rapporten per resultatenhet klickar ni i rutan för filtrera för resultatenheter och vid fler resultatenheter kan ni också välja en och en resultatenhet. 

Ni kan även välja en period att jämföra med, lämpligtvis lika lång som den period du valt.

 

Resultatrapporten är uppställd i kontonummerordning. Resultatet kan beskrivas som förändringen av summan pengar på kontot över vald tidsperiod. Ackumulerat resultat är resultatet från och med bokföringsårets start till och med vald periods slut.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer