Leverantörsreskontra

Följ

Leverantörsreskontran hjälper er att ha en bättre kontroll på dina utgifter i systemet genom att inte enbart bokföras mot kontot leverantörsfodringar utan även som en sidoordnad bokföring. Ni kan lätt se vilka leverantörsfakturor som är betalda respektive inte betalda. 

 

Leverantörsreskontran tar ni ut via rapporter/journaler i vänster meny därefter väljer ni leverantörsreskontra i rullisten. 

Ni väljer att ta ut en rapport på ett specifikt datum och kan välja att sortera rapporten på utgiftsnummer alternativt per leverantör. 

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer