Faktura, läs in BG-inbetalningar

Följ

OCR-nummer måste genereras på fakturorna för att matchning skall kunna ske automatiskt vid fil-inläsning. Används endast fakturanummer så kan filen läsas in men fakturorna måste matchas manuellt.

Matcha manuellt genom att trycka på fakturasymbolen till vänster i bild, papper med grön ring. Du kan läsa in filen eftersom du har mjuk inläsning. Skulle du ha hård inläsning så kan du inte läsa in filen alls om fakturorna inte har ocr-nummer. Du måste alltså komplettera med OCR-nummer på dina fakturaunderlag och då kommer underlagen att kunna matchas när du läser in BG-inbetalningar. Formatet som används är BGMax.

OBS! Säg till din bank att du vill ha hård inläsning så att det ska vara tvingande för din kund att ange ocr-nummer vid betalning. Detta för att du ska slippa matcha fakturorna manuellt.

 

 

 

 

OBS! För att börja generera OCR-nummer på fakturorna måste en inställning göras . Välj "inställningar" i vänstermenyn och därefter "systeminställningar" i övre menyn.


Skapa verifikation

Om det inkommit en över-inbetalning kan man enkelt boka bort det överstigande beloppet genom att skapa ett verifikat och styra hur det skall bokföras. Nedan exempel visar en inbetalning på 2693 kr varav 1488 kr är överbetalt.


Klicka på  för att skapa ett verifikat.

 

Arkivera

Inläsningar som innehåller fel eller varningar som ej ska bokföras eller kopplas mot en faktura kan nu arkiveras. Det innebär att den anses hanterad och försvinner ur listan. Det är alltid möjligt att söka upp en arkiverad filinläsning i efterhand. Inläsningar som har blivit arkiverade kan vid ett senare tillfälle kopplas till en faktura eller bokförs genom att skapa ett verifikat. 


Klicka på  för att arkivera inbetalningen.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer