Varianthantering, skapa variantartiklar

Följ

( Se även Visa/skapa varianttyp och Visa/skapa variantmall )

För att skapa varianter av en artikel sök upp artikeln under Artiklar. Klicka på artikelnumret för att komma till artikelkortet. Artikeln som det skall skapas varianter på kallas även för huvudartikel. Välj fliken Varianthantering och klicka på Skapa varianter. Då visas en rullgardinsmeny över de variantmallar som finns. Välj den som skall användas.

 

 

När önskad variantmall är vald visas variantmallen och det finns möjlighet att välja bort varianter som det inte skall skapas varianter för. I exemplet kommer t.ex. artikel skapas med artikelnr. XXX11 och benämning XXX - Blå - Small. Den benämningen kommer också att visas i eventuell webshop.

 

Det går att sätta avvikande pris för de olika varianterna, att t.ex. barnstorleken skall vara billigare än vuxenstorlek.

Om behov finns kan variantmallen i det här läget kompletteras med ytterligare varianttyper, förutom färg och storlek som i exemplet kan t.ex. en varianttyp för material väljas till också.

Klicka på Skapa variant för att återgå till artikelkortet för huvudartikeln. Då återgår Specter till artikelkortet. Välj där återigen fliken Variantartiklar.

 

Här föreslår Specter att artiklar kan skapas på ett antal varianter. För att acceptera alla förslagen klicka på knappen Skapa variantartiklar på alla varianter eller gör ett urval, bocka ur, och klicka sedan på Skapa variantartiklar av markerade artiklar. Variantartikel kan även skapas genom att klicka på ikonen längst till höger. Det går också att koppla en befintlig artikel som variantartikel genom att klicka på ikonen .
Streckkod per artikel kan sättas i samband med att variantartiklarna skapas.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer