Installation av kortläsare Bambora ICT250

Följ

Denna instruktion beskriver hur betalkort-terminalen Samport iCT250 ska anslutas för att bli integrerad med Specter Butikskassa.

Instruktionen beskriver inte hur andra, fristående betalkort-terminaler (tredje part), ansluts, används eller konfigureras. Kontakta återförsäljare för support av tredje part betalkort-terminal och instruktioner som gäller för dem.

Specter lämnar inte support för tredje part betalkort-terminal.

 

Schematisk kopplings-skiss för ihopkoppling av kassa-kopplad terminal ICT250

koppling_kortterminal.png

Terminalens ID/Serienummer

För att vi ska kunna aktivera er terminal behöver vi serienumret. Det finns på terminalens undersida. Skjut luckan framåt en aning enligt bild nedan.

Serienumret är ett nummer likt 12345CT10203040 på etiketten under luckan.

Instruktioner:

  1. Anslut spiral-kabeln med den så kallade MagicBox till undersidan på kort-terminalen.

  2. MagicBox:en monteras på lämplig plats (skruva gärna fast den) så att spiral-kabeln räcker dit kort-terminalen ska placeras och användas.

 

  1. Öppna luckan på terminalens undersida, den sitter med ett par clips.  1. Anslut kontakterna från spiral-kabeln på terminalens undersida.Kablarna kan bara anslutas på ett sätt. Montera dragavlastningen så att luckan går att stänga. Montera nu istället den extra bifogade luckan som är anpassad för MagicBox.

  1. Anslut strömkabel till strömuttag på MagicBox (höger bild nedan).

  2. Anslut den lilla fyrkantiga kontakten på COM-kabeln till uttag märkt RS232 på MagicBox:en. Observera att denna kontakt kan sättas fel, i uttag för telefon, den ska anslutas till RS232.  1. Koppla ihop USB-COM port adaptern, vänster bild nedan, med COM-kabeln. Fäst gärna ihop dem med buntband eller liknande för att minska risken för avbrott.

  2. Anslut USB-COM port Adaptern till ett lämpligt USB-uttag på datorn.

Märk gärna upp USB-uttaget för kortläsaren på datorn, normalt klarar de att flyttas till andra uttag men i vissa fall kan det bli störningar vid byte av USB-uttag i datorn.


USB-COM port Adapter

Se till att en nätverks-kabel med internet-anslutning finns framdragen så den kan anslutas till MagicBox.

Observera! Nätverkskabel medföljer inte, en vanlig nätverkskabel, CAT5 eller CAT6 etc.

Mobilt bredband går bara använda med kort-terminalen om den mobila bredbands-routern har nätverksuttag som kort-terminalen kan anslutas till med nätverkskabel. Det är en teknisk begränsning som har med bank-krav att göra. 

  1. Nätverkskabeln ska anslutas till uttag märkt ETH på MagicBox:en, se bild.

 

Nätverkskabel

Nu är kort-terminalen klar att användas från Specter Butikskassa, observera att konfiguration behöver göras på datorn också. Det görs av Specter vid uppstart av kassan/kort-terminalen.

När terminalen startas visas en liten nätverk-symbol i displayen (nedan). Den ska vara grön då den indikerar att nätverket fungerar. Är den inte grön, kontrollera alla anslutningar enligt guiden ovan, säkerställ även att ni INTE använder den bifogade svarta nätverkskabeln, den bifogade kabeln används endast om terminalen ansluts utan magicbox och tillbehören för vår kassa-integration.

mceclip0.png

 

Klicka här eller på bifogad pdf-fil nedan för att skriva ut instruktionen.

Var denna artikel till hjälp?
2 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer