Arbeta med Specter Mobile

Följ

 

Inloggning (via browser på iPhone, Ipad, Android etc): https://sbm.specter.se/m Du kan logga in i ert eget system med din nuvarande inloggning, eller om du hellre vill testa först mot vårt vanliga demosystem, då klickar du bara på knappen demoinloggning längst ner på inloggningssidan. OBS! Gratisversionen är begränsad.

 

Startsida:  Order -> skapa order, se dagens order Kunder -> söka kunder, adress, ringa och maila direkt. Öppna Google-karta med kundens adress direkt inlagd. Skapa nya kunder och redigera befintliga. Karta -> Direktlänk till kartsök på kunder. Rapporter - > försäljningsrapporter som utgår från order och kassaförsäljning, (inte fakturerat). Inställningar -> I nuläget för att välja om man vill dölja streckkodsfältet i orderläggningen eller inte.

 

Order

En order skapas i två steg, först orderhuvudet med kunduppgifter, sedan de olika orderraderna.För att skapa en ny order, klicka först på Order i Startmenyn. Nedanstående bild visas, som innehåller dagens order och de order man skapat tidigare dagar men ännu inte leveransgodkänt. Om man bara har behörighet att se sina egna order visas bara dessa. För att editera en redan lagt order, klicka på ordern. För att skapa en ny order, klicka på Ny order. Order med orange färgmarkering är ej satta till leveransklara, gröna är leveransklara. För att se exakt status, klicka på ordern. För att sätta en order till leveransklar, klicka på order och klicka sedan uppe till höger på knappen

 

Lev.klar. För att ta bort artikelrader, order etc gör en ”höger-swipe”, svep med fingret över raden åt höger. Första steget är att välja kund, klicka i kundfältet och skriv in någon del av kundnamnet, förslag visas på befintliga kunder. Om du bara har behörighet att se dina egna kunder visa bara dessa. Gör eventuella kompletteringar vad gäller orderdetaljer såsom vilket lager order ska plockas från, leveransadress etc.

 

Därefter spara. Därefter kommer man direkt till orderraderna. Här kan man välja under Inställningar på startmenyn om man vill dölja streckkodsfältet eller inte. Nedan visas med streckkodsfält. Lägg till artiklar på ordern, med streckkod eller artikelnr/benämning. Klicka i fälten Streckkod eller Sök artikel. Tangentbordet visas i nederkant av bildskärmen. I fältet Sök artikel kan man söka med del av namn och artikelnummer.

När artiklarna kommer som förslag visas även disponibelt antal i lager samt pris exkl. moms. Välj rätt artikel. Därefter flyttas pekaren automatiskt till antalsfältet, och nummerinmatningen visas i nederkant. Klicka sedan på knappen Lägg till i nederkanten av bilden. Orderraden är sparad. Så fort artiklar läggs till så är ordern även inlagd i affärssystemet, samt disponibla saldon justeras.

Detta innebär att även om man förlorar kontakten med Internet efter att ha lagt in några rader så finns orderraderna kvar, man fortsätter bara att registrera fler orderrader. Tänk på att ta bort testorder om ni kör i ert eget system.

 

För att avsluta orderinmatningen, klicka på Klar. Order får status ”skapas” i affärssystemet. Kan inte utlevereras med denna status. Under valet Utökad radinformation kan man ändra pris på raden och ge rabatt i %. Även radkommentar kan läggas till.

 

När order är klar, tryck på ”Lev.klar” i mobilen eller på den gula ikonen i affärssystemet. Då kan lagerpersonalen direkt börja packa och leverera ordern.

 

Tyvärr kan i nuläget pdf-visning enbart göras på Ios, Iphone och Ipad.

 

Kunder

En sökbild öppnas, där man genom att skriva in delar av kundnamn, ort och kundreferens kan göra kombinerade sökningar. Om du bara har behörighet att se dina egna kunder visa bara dessa. För att skapa en ny kund, klicka på Ny kund i överkanten av bilden, och ange de uppgifter som efterfrågas.

 

Om man söker på ort listas alla kunder på den aktuella orten med kundnummer och början av adressen. Välj önskad kund genom att klicka på namnet. Nedanstående bild visas:

 

Klicka på den rad du vill använda, t.ex genom ett klick på Telefon kommer telefonen att plocka upp numret, färdigt för att ringa upp eller skicka SMS etc. För att redigera kunden, klicka på Redigera kund. I stort sett alla de uppgifter som kan redigeras i det vanliga Spectersystemet kan redigeras här.

Klicka på Visa på karta för att öppna Google Maps med kundens position. När man väljer att öppna kartan kommer det ofta upp en fråga om vilket verktyg man vill visa kartan med. Välj då Google Maps, och välj att detta ska vara standardinställning. Därefter visas inte frågan.

 

Karta

Menyvalet Karta är en snabbväg till kartfunktionen, för att snabbt t.ex söka fram alla kunder och deras kartposition på en ort. Välj Karta i Startmenyn. Nedanstående bild visas, sök fram önskat urval.

 

Urvalet visas i en lista, på samma sätt som i den vanliga kundsökningen, med skillnaden att man här kommer direkt till kartvisningen av kundpositionen. När man väljer att öppna kartan kommer det ofta upp en fråga om vilket verktyg man vill visa kartan med. Välj då Google Maps, och välj att detta ska vara standardinställning. Därefter visas inte frågan.

 

Rapporter

Genom att klicka på Rapporter i Startmenyn visas försäljningsrapporter som utgår från order och kassaförsäljning, (inte fakturerat). Man kan välja fler a olika tidshorisonter för att snabbt följa försäljningen.

 

Datum för sökperioden visas i överkanten, om mobilen läggs på sidan visas hela perioden.

 

Genom att klicka på Uppdatera i övre högerkanten hämtas data igen, i realtid. Inställningar I nuläget finns det inställning för att välja om man vill dölja streckkodsfältet i orderläggningen eller inte.

 

Behörigheter

Behörighetsinställningar vad avser vad varje användare får göra i Specter Mobile styrs av behörighetsinställningarna som sätts av er systemadministratör i huvudgränssnittet. Där kan man styra funktionerna utifrån menyvalen. De möjliga valen är: Order Kunder inklusive kartvisning Inställningar Om en användare har begränsat tillgång till kundregistret, dvs bara tillgång till sina egna kunder och deras order gäller detta även i Mobile-gränssnittet.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer