Intrastatrapport

Följ

En intrastatrapport kan man ta fram över inlevererade inköp från leverantörer inom EU, från vilka man har importerat varor. Man tar ut intrastatrapporten över en period och den hämtar information från inleveranserna i Specter.

Viktigt att tänka på är att rapporten bara hanterar leverantörer som man har importerat från inom vald period och som man har sparat leverantörens land på och att det är ett land inom EU. Inköpen måste vara inlevererade för att värdet skall visas på rapporten. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer