Inkommande leverantörsfakturor via Pagero

Följ

Inkommande e-fakturor samlas i vyn “Inkommande obehandlade leverantörsfakturor”. Klicka på Utgifter i vänstermenyn, sedan på Inkommande fakturor.

 

För varje faktura i listan visas leverantörens fakturanummer, leverantör, fakturadatum, förfallodatum, totalbelopp samt en rad åtgärder som kan utföras. Dessa åtgärder är:

  • Förhandsgranska fakturarader

  • Visa originalfaktura hos Pagero som PDF

  • Behandla faktura (se nästa stycke)

  • Ta bort e-faktura (obs, innebär inte att fakturan tas bort i Pagero)

 

 

För att en e-faktura ska sparas som en utgift i Specter måste den behandlas. I det här steget har man möjlighet att kontrollera/justera konteringen samt se till att leverantören är korrekt.

Specter föreslår automatiskt konteringsrader utefter fakturans rader. Kostnadskonto hämtas på följande sätt.

  1. Om fakturaradens artikelnummer matchar ett artikelnummer i artikelregistret och om leverantören är angiven som leverantör på artikeln så hämtas kostnadskonto från artikeln.

  2. Om matchning på artikel inte kunde göras enligt ovan så hämtas leverantörens standardkonto för inköp.

  3. Om leverantören saknar standardkonto för inköp eller om fakturans leverantör inte hittades i Specter så lämnas kontot tomt och behöver fyllas i manuellt.

När utgiften sparats tas e-fakturan bort ur listan “Obehandlade inkommande leverantörsfakturor”.

En hämtad leverantörsfaktura från Pagero kan hämtas och visas i 90 dagar i Specter. Efter det arkiveras fakturan i Pagero, i tio år, och ni kan enbart hämta leverantörsfakturan i Pagero 

Om leverantören finns upplagd i systemet kan e-fakturan kopplas direkt till leverantören, matchningen sker utifrån de uppgifter som angivits på leverantören i följande ordning:

  1. Organisationsnummer
  2. Bankgiro
  3. Momsregistreringsnummer

 

 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer