Kontoplan

Följ

Kontoplanen är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser. Möjligheten finns att skapa nya eller att aktivera/inaktivera konton.

Välj kugghjulet högst uppe till höger, Ekonomi och Kontoplan till vänster.

 

Skapa nytt bokföringskonto

Klicka på skapa nytt konto.

 

Fyll i önskat kontonummer. Om kontot redan finns kommer systemet säga ifrån.

Skriv namn och vid behov välj vilken momskod som skall gälla. Momskod används för de försäljningskonton och momskonton som skall redovisas på momsrapporten, exempelvis försäljningskonto 3051 och momskonto 2611. 

Momskoder för försäljningskonton heter MF1, MF2, MF3, etc. (F-försäljning).

Momskoder för momskonton heter MU1, MU2, MU3.

Vid inköp från utland eller då omvänd byggmoms används så skall momskod kopplas på dessa kostnadskonton. Vanliga kostnadskonton inom Sverige, ex. 6211 - Telefon, skall EJ ha momskod kopplad.

Fältet momssats används endast vid Internationell momshantering, läs mer.

 

Lägg till betalkonto

Det finns möjlighet till andra betalningskonton för in/ut-betalningar än de som är förinställda i Specter och dessa läggs till direkt i kontoplanen på respektive konto. 

 

Välj ett befintligt bokföringskonto eller skapa ett helt nytt. För att använda befintligt konto så editerar man på " papper och penna" ikonen. Annars väljer man helt enkelt att "skapa nytt konto". Klicka i "Betalkonto"

 

I kontoöversikten visas nu en grön bock under rubriken "betalkonto" som indikerar att man vill ha kontot även till detta ändamål.

Nu kan det ändrade/skapade kontot användas vid in/utbetalningar och blir synligt i listan även in/utbetalningskonto på fakturan/leverantörsfakturan. OBS! Du måste ange annat betalkonto för att kontot ska synas:

 

Momskonto

Det finns förinställda momskonton i systemen men det går att lägga till ytterligare momskonton om behovet uppstår. Markera då rutan "Momskonto"

Skriv namn och välj vilken momskod som skall gälla.

 

En fråga visas på skärmen. Välj OK eller Avbryt.

 

 

 

I visning av kontoplanen kommer sedan momskonto vara markerat som aktivt.

 

Ändra bokföringskonto

Alla fält förutom kontonumret går att ändra. 

 

Söka konto 

* Sök på specifikt konto
* Sök på fullständigt namn eller del av namn
* Sök på specifik momskod och få fram vilka konton som är kopplade till den, antingen sök-knappen eller enter:

 

 

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer