Systeminställningar - samlingssida

Följ

Du hittar flera inställningar under systeminställningar. Du hittar det under kugghjulet i topplisten till höger, du väljer sedan "grundinställningar" och sedan "systeminställningar".

 

 

Detta dokumentet är ett samlingsdokument, i de fall att delavsnittet i Systeminställningar är av mer omfattande natur har vi lagt den informationen i separata dokument. Genom att vi lagt direktlänkar till den kompletta informationen är det enkelt att hitta rätt.

 

Inställningar för offert / order och leverans:

 

Förvald giltighetstid kan ställas in för offerter, och förvalt leveransdatum på i förhållande till orderdatum kan ställas in för order.

Leveransstatus kan beräknas utifrån leveransdatum (krävande för systemet, slås på av Specter support), per order och beräkna ej kan väljas. Det går också ställa in om delleveranser ska beräknas.

 

Inställningar för plocklista

Många olika inställningar kan göras, ovan är enbart exempel på vad som kan kryssas för. Den kompletta informationen är samlad i dokumentet Inställningar, Plocklistor och Samlingsplocklistor  för att öka läs- och sökbarheten. Läs det dokumentet för bästa resultat!

 

Sortering Leveransrader och Internbeställningsrader

Sorteringen av rader avser den ordning som orderraderna visas på  dokument och gränssnitt.

Med leveransrader avses ordningen som orderraderna visas i utleveransbilden i systemet.

Internbeställning avser visningen på internbeställningsdokumentet samt i gränssnittet för Internbeställning.

Möjliga val är;

  • Radnummer - plocklistan kommer att visa ordern i samma ordning som grundordern är sorterad.
  • Artikelnummer - artiklarna visas i artikelnummerordning oavsett grundorderns sortering.
  • Lagerplats - med denna visning sorteras raderna utefter lagerplatserna som är inlagda på artiklarna i artikelregistret. Härigenom kan effektiva plockrutiner skapas, med minsta möjliga gångtid för plock.

 

 

Eftersom sorteringsordningen även ställs in på plocklistorna är det viktigt för arbetsflödet att välja samma sortering på alla tre inställningarna. Se Inställningar, Plocklistor och Samlingsplocklistor

 

 

Fakturor och betalningsvillkor m.m.

Betalningsvillkoren ni anger här föreslås när man lägger upp en ny kund i Specter, antingen manuellt eller via order från webbshop. Om en kund ska ha annat antal dagar som betalningsvillkor är det bara att ändra till det önskade.

Dröjsmålsräntan, i procent, används när dröjsmålsbeloppet räknas ut på påminnelsedokument och visas även på fakturahuvudet vid ledtexten Dröjsmålsränta.

 

Skicka faktura  - Föreslå bifoga pdf istället för inkludera länkar.

Innebär att i fakturamail är de vanliga länkarna för HTML- och ,pdf ersatta med ett bifogat pdf-dokument. Fördelen är att olika scanningssystem av fakturor hos kunderna enklare kan hantera pdf som bifogad.

Däremot förloras spårningsmöjligheten om kunderna har öppnat och sett fakturan. Då det numera är vanligast att fakturor scannas in är det normalt det bästa att bifoga pdf, inte länkar.

Påminnelsefrist, är det antal dagar efter en obetald fakturas förfallodag som systemet väntar innan ett förslag om påminnelse visas i Påminnelsefunktionen.

 

Dokumentinställningar

Dokumentinställningarna styr delar av innehållet på många av utskrifterna i systemet, samt utseendet på dokumenten med avseende på design.
Att notera är att ändringar slår igenom även på gamla dokument om man väljer att skriva ut dem igen.

 

Visa priser inklusive moms - Artikelpriserna på orderraderna på dokumenten, ska de vara inklusive eller exklusive moms. Gäller inte Inköpsorder, den är alltid exkl. moms på artikelraderna.


Visa leveransadress på dokumenten - Leveransadressen skrivs ut till vänster i dokumenthuvudet, bredvid fakturaadressen till höger.

Visa Leveransdatum på order - Leveransdatum skrivs ut i dokumenthuvudet till höger under "Vår referens".

Visa artikelantalsummering på order, faktura, plocklista, följesedel och inköpsorder. - Innebär att en summering av totala antalet artiklar på ett dokument summeras, utifrån antalet på artikelraderna.

 

Utseende; Standard, Utan ramar och Utan ramar, mer avskalad innebär att man kan styra det övergripande utseendet på dokumenten.

  • Standard - adresser etc är inramade med fyrkanter
  • Utan ramar - fyrkanterna är borta
  • Utan ramar, mer avskalad - fyrkanterna är borta, och artikelradernas text är inte i fetstil. Dessutom är inte artikelradernas bakgrund "randig", utan enfärgat vit.

Nedanstående inköpsorder har utseendet Utan ramar, mer avskalad. De gröna markeringarna visar effekten av olika inställningar ovan.


Rabattinställningar

För att styra hur priser och rabatter ska synas finns det två grundinställningar på sidan Systeminställningar.
 
Visning av rabattpris på offert, order och faktura kan väljas mellan att visa grundpris plus rabattprocent eller att visa nettopriset, utan att visa rabattprocenten.

 


 
Då man använder flera rabattsatser och -funktioner kombinerat kan man välja att visa hur beräkningen gjorts.
Detta görs via valet Visa rabattberäkning/visa inte rabattberäkning.
Om man väljer att visa rabattberäkningen skrivs denna ut i artikelkommentar-raden på offert/order/faktura.

 


 
Beräkningen görs på följande sätt:
Kundgruppsrabatt läggs på priset, på nettot läggs sedan artikelgruppsrabatten,
på det nettot läggs i sin tur stafflingsrabatten.
 
Ett exempel: Kundgruppsrabatten är 15%, artikelgruppsrabatten 10% och stafflingsrabatten är 5%.
Beräkningen blir artikelpris x 0,85 x 0,9 x 0,95. Summa rabatt: 27,32% , inte 15+10+5, dvs 30%

Det är denna beräkning som skrivs ut om man väljer "Visa rabattberäkning". 

 

Kundtyp

Med kundtyp avses Privatperson eller Företag. Ofta har ett företag antingen kunder av den ena eller andra typen. Fördelen med valet är att man när man skapar kunder manuellt slipper att välja kundtyp, det föreslås av systemet utifrån denna inställning.

 

 

Ansvarig säljare för webbkunder

Inställningen för Ansvarig säljare styr vilken säljare, riktig eller fiktiv, som sätts som kundansvarig på nya webbkunder. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer