Utgifter

Följ

Vid registrering av leverantörsfakturor och utgifter kan kontering göras på valfri resultatenhet. Konton behöver inte i förväg vara godkända för resultatenhet.

 

Konteringen på de olika resultatenheterna visas på leverantörsfakturajournal och på utgiftsjournal. Bokförs journalen kommer givetvis resultatenheterna med till verifikatet.

 

Under Utgifter är det möjligt att söka vilka utgifter som är bokförda på en viss resultatenhet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer